MA1201 Lineær algebra og geometri, høst 2015

Emnebeskrivelse kan finnes i studiehåndboka.

Aktuelle beskjeder

 • 22. juli 2015: Undervisningen starter onsdag 19. august 10:15-12:00 i R7.
 • 18. august 2015: Det er 11. utgave av læreboken som vil bli brukt. Beklager feil på hjemmesiden.
 • 27. august 2015: Første øving har frist tirsdag 1. september kl 12:00. Det samme gjelder alle påfølgende uker uavhengig av gruppe. Alle leverer kl. 12:00 første tirsdag etter øvingstime. Gruppe 1 og 7 har da øvingstime for øving 1 mandag 31.august.
 • 16. september 2015: Magnus Hellstrøm-Finnsen vikarierer for Øyvind Solberg 16. september, 18.september og 23. september.
 • 16. september 2015: Notater fra dagens forelesning finner du her
 • 18. september 2015: Notater fra dagens forelesning finner du her
 • 29. september 2015: Det vil ikke bli gitt ny øving samme uke som midtsemesterprøven, men øving 6 har innleveringsfrist som vanlig.
 • 4. oktober 2015: Midtsemesterprøven blir avholdt onsdag den 7. oktober i R7 og S3, der de med etternavn som starter med A-L møter i R7 og de med etternavn som starter med M-Å møter i S3.
 • 12. november 2015: Emneevaluering av MA1201 åpner onsdag 18. november kl. 10:00 og den stenger fredag kl. 12:00. Følg linken evaluering av MA1201 for å fylle ut spørreskjemaet.
 • 20. november 2015: Spørretjeneste i MA1201 hver dag i tiden 7. desember til og med 11. desember. Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 10:15-12 og tirsdag kl 12:15-14. Alle dagene i rom 854, 8. etasje, SBII.
 • 7. desember 2015: Spørretjeneste tirsdag 7. desember blir fra kl. 12:00 til kl 13:10.
2015-12-18, Øyvind Solberg