MA1201 Lineær Algebra og Geometri - høst 2014

Meldinger

 • 01/12: Det har blitt lagt ut eksamen samt løsningsforslag.
 • 21/11: Spørretimer: Torsdag, 27.11., og søndag, 30.11., klokken 13:00 til 15:00 i rom S6.
 • 11/11: Øving 13 er lagt ut. Den skal kun leveres hvis du ennå ikke har godkjent øvingsopplegg. Det er ikke veiledning på denne øvingen, men du kan som vanlig stille spørsmål til faglærer eller øvingslærer.
 • 16/10: Resultatliste fra midtsemesterprøven samt løsningsforslag har blitt lagt ut.
 • 12/9: Det har blitt bestemt dato til midtsemesterprøven. Den skal være på 15.10. i vanlig forelesningstid.
 • 28/8: VIKTIG! Det stod inntil nylig feil rom for to grupper på øvingssiden: Gruppe 5 (tors 8-10) skal være i R91, mens gruppe 7 (tors 10-12, BMAT) skal være i K27! Merk også at linjenavn og rom for gruppe 6 og 7 (begge tors 10-12) ikke stemmer med det som står på 1024-timeplanen.
 • 27/8: Har nå fordelt de som før stod på gruppe 2 mellom gruppe 2 og den nye gruppe 3. Planen var egentlig å holde MLREAL-studentene samlet, men da ble det for skjevfordelt, så noen lektor-studenter må mingle med fysikk-studentene. Det går sikkert bra. Dere som har byttet fra gruppe 5 til gruppe 2/3 kan møte med gruppe 5 denne uka, siden gruppe 2/3 hadde øvingstime på mandag.
 • 26/8: På grunn av stor pågang på gruppe 2, har vi opprettet en ekstra gruppe (gruppe 3) på samme tidspunkt. I pausen på forelesningen onsdag 27/8 er det mulighet for å ønske seg hvilken av disse man vil være på, om man per dags dato er satt opp på gruppe 2. De som ikke har noen ønsker, blir plassert slik at gruppene blir jevnstore. Sjekk derfor oversikten før du går på øvingstime neste uke.
 • 21/8: Øvingsgruppene er lagt ut, se lenke under "Øvinger".
 • 20/8: Presentasjon frå dagens forelesning finnast her. Legg merke til at introduksjonen til bevis kjem til slutt i presentasjonen. Eit eldre notat om bevis finnast her, ein del av eksempela som er brukte her er matematikk som endå ikkje er gått igjennom i MA1201.
 • Første forelesning er på onsdag, 20. August, klokken 8:15 i rom VE1.
 • De første to undervisningsukene foreleses det av Kristin Krogh Arnesen og Benedikte Grimeland.

Foreleser

Steffen Oppermann
Kontor: rom 844, Sentralbygg 2
Epost: Steffen [dot] Oppermann [at] math [dot] ntnu [dot] no

Forelesninger

Onsdag  08:15-10:00  VE1
Fredag  10:15-12:00  S8
2014-12-01, Steffen Oppermann