Øvingar

Øving 1 vil bli lagt ut i veke 34, så snart den er klar. Det vil bli rettleiing av øving 1 i veke 35. Øvingane vil bli publisert på denne nettsida.

Det vil bli gjeve 13 øvingar totalt.

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget vil vere slik at det kvar andre veke blir ein test på øvingstimen, i staden for innlevering av øvingane. Testane blir arrangert på øvingstimane i vekene 37, 39, 41, 43, 45 og 46.

Testane vil vare i ca. 20-25 min og oppgåvene vil vere nokre få oppgåver frå dei to føregåande øvingane - med atterhald om små endringer for å unngå reint pugg! Det vil difor vere ein god ide å delta på alle øvingstimane. For å få ein test godkjent må ein ha 50 % riktig. Eksamensgodkjent kalkulator vil vere tillaten på testane.

Ved å oppgje NTNU-brukarnamnet ditt her vil du få tilsendt ein mail der det står kor mange øvingspoeng du har.

Krav

For å få gå opp til eksamen må ein ha godkjent øvingsopplegg i emnet. I dette emnet krev vi at du må ha godkjent 5 av 6 øvingstestar eller at du har 4 øvingstestar og bestått midtsemesterprøve (sjå hovudside).

Øvingar

Øving 1

Frå avsnitt 1.1, side 9 - 10, oppgåvene: 1, 7, True-False Exercises: (a, (b, (c og (d.
Frå avsnitt 1.2, side 22 - 23, oppgåvene: 1, 3, 5, 8, 9, 12.

Denne øvinga blir rettleia i veke 35, altså 30.august - 3.september.

Øving 2

Frå avsnitt 1.2, side 23 - 24, oppgåvene: 7, 13, 22, 27, 35.
Frå avsnitt 1.3, side 35 - 37, oppgåvene: 1, 3, 5, 7, 11, 17.

Denne øvinga blir rettleia i veke 36.

HUGS: Øving 1 og 2 er relevante for test nr. 1 som vert arrangert på øvingstimane i veke 37.

Øving 3

Frå avsnitt 1.3, side 37 - 38, oppgåvene: 30, True-False Exercises: (a - (o.
Frå avsnitt 1.4, side 49 - 50, oppgåvene: 1 (b, 5, 7, 14, 29, 39, 41.

Denne øvinga blir rettleia i veke 37.

Øving 4

Frå avsnitt 1.3, side 37, oppgåve: 27.
Frå avsnitt 1.4, side 50, oppgåvene: 35, 53.
Frå avsnitt 1.5, side 58-59, oppgåvene: 1, 3, 9, 17, 21.

Denne øvinga blir rettleia i veke 38, 20.September-24.September.

Øving 5

Frå avsnitt 1.5, side 58-59, oppgåvene: 7, 29, 31.
Frå avsnitt 1.6, side 65-66, oppgåvene: 5, 13, 16, 21.
Frå avsnitt 1.7, side 72, oppgåvene: 31, 33.

Denne øvinga blir rettleia i veke 39, 27.September-1.Oktober.

Øving 6

Supplementary exercises, side 92, oppgåvene: 12, 14
Frå avsnitt 2.1, side 99, oppgåvene: 5, 7, 11, 13, 19, 25.
Frå avsnitt 2.2, side 105, oppgåvene: 13, 14, 29.

Denne øvinga blir rettleia i veke 40, 4.Oktober-8.Oktober.

Øving 7

Frå avsnitt 2.1, side 98-100, oppgåvene: 3, 16, 31, 40, 41.
Frå avsnitt 2.2, side 105-106, oppgåvene: 3, 17, 35.
Frå avsnitt 2.3, side 115, oppgåvene: 6, 13, 19, 21, 25.

Denne øvinga blir rettleia i veke 41, 11.Oktober-15.Oktober.

Øving 8

Frå avsnitt 2.2, side 106, oppgåvene: True - False exercises a) - f).
Frå avsnitt 2.3, side 115 - 116, oppgåvene: 17, 31, 32, 38, 39.
Supplementary exercises, side 118, oppgåve: 18.
Frå avsnitt 3.1, side 129, oppgåvene: 25, 27.
Frå avsnitt 3.2, side 141, oppgåvene: 5, 7.

Denne øvinga blir rettleia i veke 42, 18.Oktober-22.Oktober.

Øving 9

Frå avsnitt 3.2, side 142-143, oppgåvene: 15, True-False exercises a) -j).
Frå avsnitt 3.3, side 150-152, oppgåvene: 3, 9, 11, 19, 31, 35, 45.
Frå avsnitt 3.4, side 159, oppgåvene: 4, 7, 15.

Denne øvinga blir rettleia i veke 43, 25.Oktober-29.Oktober.

Øving 10

Supplementary Exercises, side 118, oppgåve: 32.
Frå avsnitt 3.2, side 142-143, oppgåve: 33.
Frå avsnitt 3.3, side 151-152, oppgåvene: 41, True-False exercises a)-g).
Frå avsnitt 3.4, side 160, oppgåvene: 17, 19, 21, True-False exercises a)-f).
Frå avsnitt 3.5, side 168, oppgåvene: 3, 5, 13, 17.

Denne øvinga blir rettleia i veke 44, 1.November-5.November.

Øving 11

Frå avsnitt 3.5, side 168-169, oppgåvene: 11, 31, 36, 37 b), 38*, True-False exercises .
Chapter 3 Supplementary exercises, side 170, oppgåvene: 1 d), 5, 17.
Frå avsnitt 4.9, side 261, oppgåvene:9, 13.

Oppgåva merka med stjerne er vekas utfordring.

Denne øvinga blir rettleia i veke 45, 8.November-12.November.

Øving 12

Frå avsnitt 4.9, side 261-263, oppgåvene: 11, 15, 19, 31, True-False exercises.
Frå avsnitt 4.10, side 271-273, oppgåvene:3, 7, 14, 25.
Frå avsnitt 7.1, side 395, oppgåvene:1, 3.

Denne øvinga blir rettleia i veke 46, 15. November-19. November.

Øving 13

Frå avsnitt 7.2, side 404, oppgåvene: 3, 4, 10, 17 * . I oppgåva merka med * kan vi anta at A er ei 2x2 matrise
Frå avsnitt 7.3, side 415-416, oppgåvene:1 a) og b), 9, 13.

Til appendiks B hentar vi oppgåver frå 9.utg av boka. Dei aktuelle oppgåvene finn de i fila under.

Frå side 526-527, oppgåvene: 6, 11, 12, 22 .
Frå side 532-533, oppgåvene: 7, 18, 24, 41 .

Fil med oppgåver frå 9.utg av boka.

Denne øvinga blir rettleia i veke 47, 22. November-27. November.

2010-11-12, Yvonne Grimeland