Midtsemesterprøve

Karakterskala

Ein rettleiande karakterskala er som følger

  • A: 90% - 100%
  • B: 77% - 89%
  • C: 58% - 76%
  • D: 46% - 57%
  • E: 45% - 40%

Per sitt løysingsforslag til midtsemesterprøva finn de her.

Tid:

Årets midtsemesterprøve vert arrangert Måndag 18.Oktober kl. 15.15-17.00. Prøva vil vare i 90 minutt.

Stad:

Studentar med etternamn som byrjar på A - F i auditorium S4.
Studentar med etternamn som byrjar på G - N i auditorium S8.
Studentar med etternamn som byrjar på O - Å i auditorium S7.

Generelt:

Semesterprøva tel kun positivt. Det vil seie at dersom du gjer det betre på midtsemesterprøva enn på eksamen vil også midtsemesterprøva telje 20% når vi set endeleg karakter i faget. Dersom du gjer det betre på eksamen enn på midtsemesterprøva vil prøva ikkje telje på den endelege karakteren og eksamen vil då telje 100%. Det same skjer dersom du ikkje tar midtsemesterprøva.

Ingen trykte eller handskrivne hjelpemiddel er tilletne. Bestemt enkel kalkulator er tillaten, HP30S eller Citizen SR-270X.

Pensum:

Pensum vert alt som er førelest til og med veke 40, dvs. alt som er førelest til og med Fredag 8.Oktober.

Tilrettelegging:

Studentar med rett til tilrettlegging på eksamen må ta kontakt med instituttkontoret,ved Berit Rau seinast 4 virkedagar før prøva. Berit kan kontaktast på tlf. 735 91661, epost Berit [dot] Rau [at] math [dot] ntnu [dot] no eller på kontor 748 i SB2.

Praktisk:

Ta med studiebevis, kandidatnummer (dette finn du på studweb) og semesterkort!

Gamle midtsemesterprøver:

2010-11-01, Yvonne Grimeland