Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103 [2019-01-03]
hallvabo link
ma1103 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma1103:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​beritste|Berit Stensønes]]+  * [[ma1103:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​beritste|Berit Stensønes]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma1103:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​beritste|Berit Stensønes]]
   * [[ma1103:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gabribr|Gabriele Brüll]], [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ehrnstro|Mats Ehrnström]]   * [[ma1103:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gabribr|Gabriele Brüll]], [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​ehrnstro|Mats Ehrnström]]
   * [[ma1103:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gabribr|Gabriele Brüll]]   * [[ma1103:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​gabribr|Gabriele Brüll]]
2019-01-03, Hallvard Norheim Bø