Uke Tema Forelesningsmateriale Oppgaver Løsningsforslag
2 LH: 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1–2.2 Kontinuerlige funksjoner Øving 1 Lf 1
3 LH: 2.3 Grensverdier; 2.4 Derivasjon av skalarfelt I Øving 2 Lf 2
4 LH: 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5–2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner Notat om tangentplan Øving 3 Lf 3
5 LH: 2.7 Kjerneregelen; 2.8 Linearisering; tangentplan og oversikt over viktigste konsepter Forelesningsnotater 24. Jan Øving 4 Lf 4
6 LH: 3.1–3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt Øving 5 Lf 5
7 LH: 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt Øving 6 Lf 6
8 LH: 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner Omvendt funksjons teoremet Øving 7 Lf 7
9 LH: 5.8-5.9 Ekstremalverdier; 5.10 Lagranges multiplikatormetode Øving 8 Lf 8
10 LH: 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2 Dobbeltintegraler over begrensede områder Øving 9 Lf 9
11 LH: 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler; 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler Seksjon 6.7 i LH mars_13.pdf Lf oppgave 13. Mars Øving 10 Lf 10
12 LH: 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler 18 mars 20 marsLf oppgave 18. og 20. Mars Øving 11 Lf 11
13 LH: 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler 25. mars 27. marsLf oppgave 25.MarsLf oppgave 27.Mars Øving 12 Lf 12
14 LH: 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet Det er en feil i eksempel 1 25 mars forelesningen, jeg glemte aa gange med 8 eller detT'. 1. April3. AprilLf oppgaver 1.AprilLf oppgaver 3.April
15 Påske Prøveeksamen Lf prøveeksamen
16 LH: 6.15 Stokes' teorem; Repetisjon Oversikt over noen viktige punkter i kurset Øving 13 Lf 13
17 Repetisjon
18 Repetisjon
2020-04-30, Magnus Ringerud