Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Møter

The first meeting of the Reference group will be on Tuesday, 02. February 2016, at 16:00 (right after the lecture).

The second meeting of the Reference group will be on Tuesday, 01. March 2016, at 16:00 (right after the lecture).

The third meeting of the Reference group will be on Tuesday, 19. April 2016, at 16:00 (right after the lecture).

Møtereferater

Here do you find the report from the first referencegroupmeeting.

Here do you find the report from the second referencegroupmeeting.

2016-04-15, Gabriele Brüll