MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2014

Ressurser

Læremateriell

Lærebok Vector Calculus, 6. utgave. av Jerrold E. Marsden og Anthony Tromba
Nettressurs til læreboka her

Maple

Hva er Maple?

Maple er et kraftig matematikkverktøy som ofte kan hjelpe oss å løse problemer som er vanskelige å løse for hånd, for eksempel fordi de krever svært mye regning, eller fordi de ganske enkelt ikke lar seg løse helt eksakt, slik at vi må nøye oss med en tilnærmet løsning (eksempler på det siste kan være ligninger som må løses tilnærmet med Newtons metode, eller integraler som må tilnærmes med Simpsons metode). Maple kan dessuten hjelpe oss å visualisere geometriske figurer, for eksempel kompliserte kurver og flater i rommet.

Wikipedia er som vanlig et fint springbrett til videre informasjon.

Hvordan får jeg tak i en kopi av Maple?

Som NTNU-student kan du laste ned Maple fra NTNU sine sider her, slik at du kan bruke programmet på din egen datamaskin. Eventuelt kan du bruke det på NTNUs datasaler.

Innføring i bruk av Maple og eksempler

For en innføring i bruk av Maple og eksempler se her.

Matlab

Hva er Matlab?

Matlab er en programvarepakke og et programmeringsspråk rettet mot numeriske beregninger. Mens Maple ofte tar utgangspunkt i symbolsk manipulasjon av uttrykk, slik en ville gjort for hånd, er Matlab numerisk orientert, og regner ut flyttallsapproksimasjoner til matematiske uttrykk. Denne forskjellen gjør Matlab mindre egnet til den type oppgaver den første øvingen byr på, da disse ofte krever symbolsk manipulering dersom de skal løses kort og greit. Andre øving trenger dog ikke slikt, og kan derfor fint gjøres i Matlab istedet.

Wikipedia gir en fin beskrivelse av Matlab.

For spesielt interesserte: Octave

For de som synes at proprietær programvare ikke har noen plass i akademia, eller som av andre grunner foretrekker fri programvare, finnes alternativet GNU Octave. Octave er mer eller mindre kompatibelt med Matlab, men en kan møte på noen forskjeller. Vær obs på at studentassistentene ikke nødvendigvis gir assistanse hvis du ikke bruker Matlab eller Maple!

Hvordan får jeg tak i Matlab?

Matlab er tilgjengelig på maskinene på datasalene. Som NTNU-student har du lisens til å bruke Matlab på din egen maskin. Der finnes versjoner for Windows og Linux (og OSX?). Programvaren kan hentes på NTNUs nettsider her. Studentene anmodes om å ha programvaren klar når de kommer til veiledningstime dersom de bruker egen maskin. Studentassistentene er ikke brukerstøtte for dataproblemer!

En kort innføring i hvordan bruke Matlab

Brynjulf Owren har skrevet en innføring.

Produsenten MathWorks' dokumentasjon er svært god. Et godt utgangspunkt for dem som vil sette seg inn i Matlab utover det øvingen behøver, kan være denne introduksjonen.

Ordlister

Her er lenker til to ordlister

Nettsider

2014-01-27, Benedikte Grimeland