Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103:2013v:vurdering [2013-05-06]
mariusi [Eksamen]
ma1103:2013v:vurdering [2013-05-06] (nåværende versjon)
mariusi [Eksamen]
Linje 14: Linje 14:
  
 Du får ikke ta med egne notater. Du får ikke ta med egne notater.
 +
 +Med eksamenssettet vil du få et {{:​ma1103:​2011v:​formelark-4.pdf|formelark som vil se ut omtrent som dette. (Innholdet vil være det samme, men notasjon og layout kan bli litt forskjellig.)}}.
  
 === Tilrettelegging === === Tilrettelegging ===
 Har du behov for tilrettelegging på eksamen kan du søke om dette. ​ Det er studentenes ansvar å søke om dette i tide.  Fristen for vårsemesteret er 15. februar. ​ Du finner [[https://​innsida.ntnu.no/​tilrettelegging|mer informasjon her.]] Har du behov for tilrettelegging på eksamen kan du søke om dette. ​ Det er studentenes ansvar å søke om dette i tide.  Fristen for vårsemesteret er 15. februar. ​ Du finner [[https://​innsida.ntnu.no/​tilrettelegging|mer informasjon her.]]
2013-05-06, Marius Irgens