Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma1103:2013v:tempo [2013-02-11]
mariusi [Tempoplan]
ma1103:2013v:tempo [2013-02-14]
mariusi [Tempoplan]
Linje 12: Linje 12:
 ^10| 4 & 7/3 |5|Dobbel- og trippelintegral.| ​ 7  |Dataøving 1 legges ut|Husk fra MA1101 hva et integral (enkeltintegral) er. | ^10| 4 & 7/3 |5|Dobbel- og trippelintegral.| ​ 7  |Dataøving 1 legges ut|Husk fra MA1101 hva et integral (enkeltintegral) er. |
 ^11| 11 & 14/3 |5| |  8  | | | ^11| 11 & 14/3 |5| |  8  | | |
-^12| 18 & 21/3 |6|Variabelbytter i integral.| ​ 9  |Veildening Dataøving 1|Husk tilbake til kap. 1 og determinanter/​kryssprodukt. ​ En form for variabelbytte er mellom kartesiske-,​ sylinder-/​polar- og kulekoordinater.| ​+^12| 18 & 21/3 |6|Variabelbytter i integral.| ​ 9  |Veildening Dataøving 1|Husk tilbake til kap. 1 og determinanter/​kryssprodukt. ​ En form for variabelbytte er mellom kartesiske-,​ sylinder-/​polar- og kulekoordinater.  Husk også tilbake til diskusjonene rundt kjerneregelen i kapittel 2. | 
 ^14| 4/4 |7|Kurve- og flateintegral.| |Dataøving 1 leveres og Dataøving 2 legges ut| | ^14| 4/4 |7|Kurve- og flateintegral.| |Dataøving 1 leveres og Dataøving 2 legges ut| |
 ^15| 8 & 11/4 |7| |  10  | | | ^15| 8 & 11/4 |7| |  10  | | |
2013-04-15, Marius Irgens