Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103:2013v:kursinfo [2013-05-02]
mariusi [Undervisning]
ma1103:2013v:kursinfo [2013-05-21] (nåværende versjon)
mariusi [Pensum]
Linje 23: Linje 23:
     * Kap 1.     * Kap 1.
     * Kap 2.     * Kap 2.
-    * Kap 3.1-3.4. ​ Kursorisk: Determinant Test for Positive Definiteness og General Second-Derivative Tests (n-variables) s. 175-6 og A Second-Derivative Test for Constrained Extrema s. 197-201.+    * Kap 3.1-3.4. ​ Kursorisk: ​Bevis for Taylors formel og formen på restleddene s. 161-162, ​Determinant Test for Positive Definiteness og General Second-Derivative Tests (n-variables) s. 175-6 og A Second-Derivative Test for Constrained Extrema s. 197-201.
     * Kap 4.     * Kap 4.
     * Kap 5.     * Kap 5.
2013-05-21, Marius Irgens