Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103:2013v:kort_om_maple [2013-03-22]
botnan [Maple-eksempler]
ma1103:2013v:kort_om_maple [2013-03-22] (nåværende versjon)
botnan [Maple-eksempler]
Linje 47: Linje 47:
  
 Noen av Maplearkene under er ment som illustrasjoner/​visualiseringer knyttet til spesifikke oppgaver i boken (oppgavenummer er angitt). Noen av Maplearkene under er ment som illustrasjoner/​visualiseringer knyttet til spesifikke oppgaver i boken (oppgavenummer er angitt).
- +^ html  ^ mw  ^ Beskrivelse ​ ^
-^ Avsnitt ​ ^ Oppgave  ​^ html  ^ mw  ^ Beskrivelse ​ ^+
 | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver.html|html]] | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver.mw|mw]] ​ | Romkurver. Utregning av hastighet, akselerasjon,​ krumning, TNB og torsjon. Hvordan plotte romkurver. | | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver.html|html]] | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver.mw|mw]] ​ | Romkurver. Utregning av hastighet, akselerasjon,​ krumning, TNB og torsjon. Hvordan plotte romkurver. |
 | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver2.html|html]] | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver2.mw|mw]] | Samme utregninger,​ for en annen kurve. | | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver2.html|html]] | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA1103/​2012v/​maple-eksempler/​Kurver2.mw|mw]] | Samme utregninger,​ for en annen kurve. |
2013-03-22, botnan