Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1103:2013v:english [2013-01-03]
botnan [Contact information]
ma1103:2013v:english [2013-01-03] (nåværende versjon)
botnan [Resources]
Linje 16: Linje 16:
  
 ==== Resources ==== ==== Resources ====
-Look at the Norwegian page [[:​ma1103:​2013v:​resurser|(Resurser)]].  Among other things, you'll find links to a dictionary. ​ In addition to the textbook and homework, the syllabus may consist of a couple of notes. ​ Contact Marius if you find them hard to read.+Look at the Norwegian page [[:​ma1103:​2013v:​resurser|(Ressurser)]].  Among other things, you'll find links to a dictionary. ​ In addition to the textbook and homework, the syllabus may consist of a couple of notes. ​ Contact Marius if you find them hard to read.
  
 ==== Contact information ==== ==== Contact information ====
2013-01-03, botnan