MA1103 Flerdimensjonal analyse - Våren 2012

Tempoplan

Dette er en grov tempoplan, og det vil helt sikkert komme små, og kanskje store, avvik. Endelig pensum blir fastsatt på slutten av semesteret, men denne planen vil gi en god ide om hvordan det kommer til å bli.

Uke 2 10&11/1 10.1-6 Mye av dette er repetisjon! Kikk gjerne på 10.7-8 også.
Uke 3 17&18/1 11.1-5
Uke 4 24&25/1 12.1-3
Uke 5 31/1&1/2 12.4-6
Uke 6 7&8/2 12.7-8 og 13.1
Uke 7 14&15/2 13.2-3
Uke 8 21&22/2 14.1-3
Uke 9 28&29/2 14.4-6
Uke 10 6&7/3 14.7 og 15.1-2
Uke 11 13&14/3 15.3-5
Uke 12 20&21/3 15.6 og 16.1-2
Uke 13 27&28/3 16.3-4
Uke 15 11/4 16.5
Uke 16 17&18/4 16.6, à jour, sammendrag, …
Uke 17 24&25/4 Diverse sammendrag, repetisjon, oversikt, eksempler, eksamensforberedelser, …
Uke 18 2/5 Diverse sammendrag, repetisjon, oversikt, eksempler, eksamensforberedelser, …
Uke 23 9/6 Eksamen lørdag 9/6 kl. 09:00-13:00
2012-01-05, Tron Ånen Omland