MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2012

Resurser

Læremateriell

Lærebok Calculus: a complete course, 7. utgave. Robert A. Adams og Christopher Essex
Notater

Maple

Maple er et kraftig matematikkverktøy som kan brukes til veldig mye forskjellig. Blant annet kan det være en god hjelp for å visualisere geometriske figurerer i rommet. Mye av de oppgavene dere får kan løses ved å la Maple gjøre jobben. Ikke la deg friste til det. Hensikten med oppgavene dere får er ikke at dere skal skaffe svaret, men at veien til svaret er en nyttig læringsprosess for dere. Det grunnlaget dere får gjennom slikt arbeid er helt nødvendig for å få full nytte av et verktøy som Maple. Dere finner en kort innføring i Maple her. En del av eksemplene der er knyttet til læreboka de bruker, uten at det burde redusere nytten nevneverdig for dere.

Du finner noen eksempler på Maple-kode her.

Ordlister

Her er lenker til to ordlister

Øvingsforelesninger i TMA4105 Matematikk 2

Faget TMA4105 Matematikk 2 har mange likheter med MA1103. De holder øvingsforelesninger disse(?) tidene. Noen ganger kan det være godt å se noen flere eksempler presentert, men pass på at det ikke går ut over tiden dere bruker til å arbeide med, lese og diskutere stoffet selv. Til syvende og sist lærer dere mye mer av å gjøre selv enn å se andre gjøre, selv om det siste ofte er mer behagelig og oversiktlig. Legg merke til at de bruker en annen bok, og at det er en del forskjeller i pensum og hvordan pensum er lagt opp i de to fagene.

Nettsider

2012-01-05, Tron Ånen Omland