Maple-øvinger

Øvingene kan leveres som gruppearbeid med maksimalt fire studenter i hver gruppe, men alle på gruppen må tilhøre samme studieprogram.

Det blir gitt to Maple/Matlab-øvinger dette semesteret. Dersom du har et godkjent øvingsopplegg fra et tidligere år, behøver du ikke levere Maple/Matlab-øvingene.

Da noen studenter kanskje har erfaring med Matlab, finnes en alternativ utgave av øving 2 rettet mot Matlab. En velger selv om en vil gjøre Maple- eller Matlab-utgaven av øving 2.

Her kan du lese mer om hvordan få fatt i Maple og Matlab, og finne tips om bruk.

Øvingsoppgavene

Levering finner sted innen kl 14.00 mandagen uken etter der har vært reserverte datasaler. Øvingene leveres på samme sted som de andre øvingene.

Øvingsoppgaver

Reserverte datasaler i uke Øving Løsningsforslag
11 (med veiledning) Maple-øving 1 Maple-øving 1
16 Maple/Matlab-øving 2(★)

(★) OBS: Der er funnet en feil i formuleringen av oppgave 3. For å finne uttrykk på formen det bes om, kan ikke <jsm>S_2</jsm> være slik beskrevet i starten av oppgaven. Radien er endret til 1 istedet for 2.

Veiledningstidspunkt

Følgende datasaler er reservert for bruk. Det vil ikke være veiledning på alle tidspunktene. Oppsatte tider med studentassistenter kan endre seg, så følg med her. Vi oppfordrer alle som vil benytte seg av veiledningen og som bruker egen PC om å ha programvare klart før man kommer i veiledningstimen. Studentassistentene er ikke datasupport.

Øving 1

Dag Dato Tidspunkt Datasaler Studentassistenter
Mandag 12. mars 08.15 - 20.00 R52, Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
Tirsdag 13. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 R52
14.15 - 20.00 R52
16.15 - 20.00 Vegas
Onsdag 14. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
Torsdag 15. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 Vegas 1
10.15 - 12.00 2
12.15 - 14.00 2
14.15 - 16.00 0
08.15 - 15.00 R52
17.15 - 20.00 R52
Fredag 16. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.15 Vegas 0
10.15 - 12.00 2
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
16.15 - 18.00 Vegas 1
18.15 - 20.00 0

Øving 2

Ingen veiledning.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 16. april 08.15 - 20.00 R52, Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
Tirsdag 17. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 R52
14.15 - 20.00 R52
14.15 - 20.00 Vegas
Onsdag 18. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
Torsdag 19. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 17.00 Vegas
08.15 - 15.00 R52
17.15 - 20.00 R52
Fredag 20. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 12.00 Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
14.15 - 20.00 Vegas
2012-04-24, erikmaki