MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2012

Kursinformasjon

Undervisning

FaglærerJohn Erik Fornæssjohnefo snabela math.ntnu.no - Bruk MA1103 som eposttittel.
Treffetid: onsdager 1315-1400 på mitt kontor
Kontor: 932 i Sentralbygg II
Øvingslærer Erik Bakken erikmaki snabela stud.ntnu.no
Forelesningertirs 0815-1000 R8 i Realfagbygget
ons 0815-1000 R8 i Realfagbygget
Øvinger se øvingssidene

Studiehåndboken

Pensum

Følgende er pensum

 • Fra læreboka:
  • Kap. 10: 1-6
  • Kap. 11: 1-4
  • Kap. 12: 1-7 og Jakobideterminanter i 12.8
  • Kap. 13: 1-3
  • Kap. 14
  • Kap. 15
  • Kap. 16: 1-5 (16.6 kursorisk)
2012-01-11, Sigrid Grepstad