Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1102 [2018-01-02]
hallvabo Våren 2018
ma1102 [2018-12-04] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma1102:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]+  * [[ma1102:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma1102:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]
   * [[ma1102:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]   * [[ma1102:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]
   * [[ma1102:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Ole Jacob Broch   * [[ma1102:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Ole Jacob Broch
2018-12-04, Hallvard Norheim Bø