MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2023

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken. Bak lenken finner du også en timeplan.

Forelesninger:
  • Mandager 12:15 - 14:00 i VE1. De legges ut på Panopto, der de også kan følges live.
  • Tirsdager 14:15 - 16:00 i VE1. De legges ut på Panopto, der de også kan følges live.

Øvingstimer: Se Gruppeinndeling.

Se Pensum for lærebok.

Fellesmeldinger

02.01 Forelesningene starter den 9 Januar. Husk at øvingstimer starter i uka 3.
22.02 Eksamen vår 23 og LF
2023-08-16, Karl Simon Halvdansson