Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1102:2019v:ovinger [2019-03-16]
eirikskr [Tabell]
ma1102:2019v:ovinger [2019-03-19] (nåværende versjon)
eirikskr [Tabell]
Linje 24: Linje 24:
 | 7      | 9               | 04.03  | **9.5:** 1,3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 23 {{ :​ma1102:​2019v:​oppgaver7.pdf }}                                                                                | {{ :​ma1102:​2019v:​lf7.pdf |Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           | | 7      | 9               | 04.03  | **9.5:** 1,3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 23 {{ :​ma1102:​2019v:​oppgaver7.pdf }}                                                                                | {{ :​ma1102:​2019v:​lf7.pdf |Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           |
 | 8      | 10              | 11.03  | **9.6:** 5, 11, 12, 14, 24  **9.8:** 2, 4, 7 (see example 3) {{ :​ma1102:​2019v:​oving8.pdf }}                                                            | {{ :​ma1102:​2019v:​lf8.pdf |Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           | | 8      | 10              | 11.03  | **9.6:** 5, 11, 12, 14, 24  **9.8:** 2, 4, 7 (see example 3) {{ :​ma1102:​2019v:​oving8.pdf }}                                                            | {{ :​ma1102:​2019v:​lf8.pdf |Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           |
-| 9      | 11              | 18.03  | **Apendix I:** 13, 19, 21, 22, 39, 42, 48, 53 **18.2: **1, 2, 6 {{ :​ma1102:​2019v:​oving9.pdf }}                                                         ​| ​                                        ​|                                                                                                                                                                                            |+| 9      | 11              | 18.03  | **Apendix I:** 13, 19, 21, 22, 39, 42, 48, 53 **18.2: **1, 2, 6 {{ :​ma1102:​2019v:​oving9.pdf }}                                                         ​| ​{{ :​ma1102:​2019v:​lf9.pdf |Løsning}} ​    |                                                                                                                                                                                            |
 | 10     | 12              | 25.03  | **18.2:** 10, 11, 12, 13 **18.3:** 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). {{ :​ma1102:​2019v:​oving10.pdf |oving10}} ​ |                                         | Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. {{ :​ma1102:​2019v:​eksakte.pdf |eksakt}} ​ | | 10     | 12              | 25.03  | **18.2:** 10, 11, 12, 13 **18.3:** 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). {{ :​ma1102:​2019v:​oving10.pdf |oving10}} ​ |                                         | Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. {{ :​ma1102:​2019v:​eksakte.pdf |eksakt}} ​ |
 | 11     | 13              | 01.04  |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           | | 11     | 13              | 01.04  |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           |
 | 12     | 14              | 08.04  |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           | | 12     | 14              | 08.04  |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           |
 |        |                 ​| ​       |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           | |        |                 ​| ​       |                                                                                                                                                        |                                         ​| ​                                                                                                                                                                                           |
2019-03-16, Eirik Skrettingland