Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1102:2019v:ovinger [2019-01-14]
eduardor [Tabell]
ma1102:2019v:ovinger [2019-03-22] (nåværende versjon)
eirikskr [Tabell]
Linje 15: Linje 15:
  
  
-^ Øving ​ ^ Veiledningsuke ​ ^ Frist  ^ Oppgaver ​                     ^ Løsningsforslag ​ ^ Kommentarer ​ +^ Øving ​ ^ Veiledningsuke ​ ^ Frist  ^ Oppgaver ​                                                                                                                                              ​^ Løsningsforslag ​                        ​^ Kommentarer ​                                                                                                                                                                               
-| 1      | 3               | 21.01  | **8.1:​**1,​2,​4,​5,​7,​8,​10,​11,​16 ​                               +| 1      | 3               | 21.01  | **8.1:​**1,​2,​4,​5,​7,​8,​10,​11,​16 ​                                                                                                                          ​{{ :​ma1102:​2019v:​oving1.pdf ​|Løsning}} ​ |                                                                                                                                                                                            ​
-| 2      | 4               | 28.01  |                               ​                              +| 2      | 4               | 28.01  | **10.2:** 27, 29 **8.2:** 11, 13, 21 **8.3:** 4, 12, 13, 19                                                                                            ​{{ :​ma1102:​2019v:​oving2.pdf ​|Løsning}} ​ | I oppgave 10.2.27 b) holder det å vise utsagnet for R2 eller R3.                                                                                                                           
-| 3      | 5               | 04.02  |                               ​                              +| 3      | 5               | 04.02  | **8.4:** 1, 9 og   {{ :​ma1102:​2019v:​oving3.pdf ​funksjonsfølger}} ​                                                                                    {{ :​ma1102:​2019v:​lf3.pdf |Løsning}} ​    | **Oppdatering 28.01:** Siste oppgave i pdf er rettet. Det skal være 4 i nevneren, ikke 2.                                                                                                  ​
-| 4      | 6               | 11.02  |                               ​                              +| 4      | 6               | 11.02  | **9.2:** 1, 5, 10, 11, 14, 20                                                                                                                          ​{{ :​ma1102:​2019v:​lf4.pdf|Løsning}} ​     |                                                                                                                                                                                            ​
-| 5      | 7               | 18.02  |                               ​                              +| 5      | 7               | 18.02  | **9.3:** 3,4,7,8, 15,16, 31, 33 (hint: se eksempel 7) {{ :​ma1102:​2019v:​ovinger_5.pdf }}                                                                ​{{ :​ma1102:​2019v:​lf5.pdf|Løsning}} ​     |                                                                                                                                                                                            ​
-| 6      | 8               | 25.02  |                               ​                              +| 6      | 8               | 25.02  | **9.4:** 3, 6, 11, 12, 15, 17, 20, 24 {{ :​ma1102:​2019v:​ovinger8.pdf }}                                                                                 {{ :​ma1102:​2019v:​lf6.pdf|Løsning}} ​     |                                                                                                                                                                                            ​
-| 7      | 9               | 04.03  |                               ​                              +| 7      | 9               | 04.03  | **9.5:** 1,3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 23 {{ :​ma1102:​2019v:​oppgaver7.pdf }}                                                                                ​{{ :​ma1102:​2019v:​lf7.pdf ​|Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           ​
-| 8      | 10              | 11.03  |                               ​                              +| 8      | 10              | 11.03  | **9.6:** 5, 11, 12, 14, 24  **9.8:** 2, 4, 7 (see example 3) {{ :​ma1102:​2019v:​oving8.pdf }}                                                            ​{{ :​ma1102:​2019v:​lf8.pdf ​|Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           ​
-| 9      | 11              | 18.03  |                               ​                              +| 9      | 11              | 18.03  | **Apendix I:** 13, 19, 21, 22, 39, 42, 48, 53 **18.2: **1, 2, 6 {{ :​ma1102:​2019v:​oving9.pdf }}                                                         {{ :​ma1102:​2019v:​lf9.pdf ​|Løsning}} ​    ​| ​                                                                                                                                                                                           ​
-| 10     | 12              | 25.03  |                               ​                              +| 10     | 12              | 25.03  | **18.2:** 10, 11, 12, 13 **18.3:** 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). {{ :​ma1102:​2019v:​oving10.pdf ​|oving10}}  ​                                        | Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. {{ :​ma1102:​2019v:​eksakte.pdf |eksakt}}  ​
-| 11     | 13              | 01.04  |                               ​                              +| 11     | 13              | 01.04  | **3.7: **3, 13, 15 **18.5: ** 1, 2, 7, 8, 9 {{ :​ma1102:​2019v:​oving11.pdf ​|oving11}} ​                                                                   ​                                        |                                                                                                                                                                                            ​
-| 12     | 14              | 08.04  |                               ​                              +| 12     | 14              | 08.04  |                                                                                                                                                                                                ​                                                                                                                                                                                           
-|        |                 ​| ​       |                               ​                              |+|        |                 ​| ​       |                                                                                                                                                                                                ​                                                                                                                                                                                           |
2019-01-14, Eduardo Ortega Esparza