Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma1102:2019v:ovinger [2019-04-09]
eirikskr [Tabell]
ma1102:2019v:ovinger [2019-04-09] (nåværende versjon)
eirikskr [Tabell]
Linje 27: Linje 27:
 | 10     | 12                                                                                         | 25.03  | **18.2:** 10, 11, 12, 13 **18.3:** 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). {{ :​ma1102:​2019v:​oving10.pdf |oving10}} ​                       | {{ :​ma1102:​2019v:​lf10.pdf |Løsning}} ​   | Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. {{ :​ma1102:​2019v:​eksakte.pdf |eksakt}} ​ | | 10     | 12                                                                                         | 25.03  | **18.2:** 10, 11, 12, 13 **18.3:** 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). {{ :​ma1102:​2019v:​oving10.pdf |oving10}} ​                       | {{ :​ma1102:​2019v:​lf10.pdf |Løsning}} ​   | Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. {{ :​ma1102:​2019v:​eksakte.pdf |eksakt}} ​ |
 | 11     | 13                                                                                         | 01.04  | **3.7: **3, 13, 15 **18.5: ** 1, 2, 7, 8, 9 {{ :​ma1102:​2019v:​oving11.pdf |oving11}} ​                                                                                         | {{ :​ma1102:​2019v:​lf11.pdf |Løsning}} ​   |                                                                                                                                                                                            | | 11     | 13                                                                                         | 01.04  | **3.7: **3, 13, 15 **18.5: ** 1, 2, 7, 8, 9 {{ :​ma1102:​2019v:​oving11.pdf |oving11}} ​                                                                                         | {{ :​ma1102:​2019v:​lf11.pdf |Løsning}} ​   |                                                                                                                                                                                            |
-| 12     | 14                                                                                         | 08.04  | **18.6:** 1, 3, 9, 11, 12, 15 {{ :​ma1102:​2019v:​oving12.pdf |oving12}} ​                                                                                                       | {{ :​ma1102:​2019v:​lf12.pdf |}}           ​|                                                                                                                                                                                            |+| 12     | 14                                                                                         | 08.04  | **18.6:** 1, 3, 9, 11, 12, 15 {{ :​ma1102:​2019v:​oving12.pdf |oving12}} ​                                                                                                       | {{ :​ma1102:​2019v:​lf12.pdf |Løsning}}    |                                                                                                                                                                                            |
 | 13     | Ingen ordinær veiledning, se [[https://​wiki.math.ntnu.no/​ma1102/​2019v/​start|hovedsiden]]. ​ | 15.04  | **18.8: ** 6, **4.2: ** 1, 6, 12 (bruk bare 4 desimaler i beregningene dine, og det holder at 3 desimaler er korrekte i svaret ditt){{ :​ma1102:​2019v:​oving13.pdf |oving13}} ​ |                                         | **Skal bare leveres av de som har 7 godkjente øvinger før øving 13.**                                                                                                                      | | 13     | Ingen ordinær veiledning, se [[https://​wiki.math.ntnu.no/​ma1102/​2019v/​start|hovedsiden]]. ​ | 15.04  | **18.8: ** 6, **4.2: ** 1, 6, 12 (bruk bare 4 desimaler i beregningene dine, og det holder at 3 desimaler er korrekte i svaret ditt){{ :​ma1102:​2019v:​oving13.pdf |oving13}} ​ |                                         | **Skal bare leveres av de som har 7 godkjente øvinger før øving 13.**                                                                                                                      |
2019-04-09, Eirik Skrettingland