Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1102:2019v:forelesninger [2019-01-14]
eduardor [Uke 2]
ma1102:2019v:forelesninger [2019-01-22] (nåværende versjon)
eduardor [Uke 4]
Linje 11: Linje 11:
   - Refleksjonsegenskaper.   - Refleksjonsegenskaper.
  
-Etter en innledende orientering om emnet, startet jeg med kjeglesnitt. Viste de viktigste egenskapene ved kjeglesnitt. Degenererte og ikke-degenererte kjeglesnitt. Ga en analytisk beskrivelse av kjeglesnitt:​ Ellipser, sirkler, parabler og  hyperbler. Kapitel 8.1.+Etter en innledende orientering om emnet, startet jeg med kjeglesnitt ​(8.1). Viste de viktigste egenskapene ved kjeglesnitt. Degenererte og ikke-degenererte kjeglesnitt. Ga en analytisk beskrivelse av kjeglesnitt:​ Ellipser, sirkler, parabler og  hyperbler. Kapitel 8.1.
  
  ​**lysark** {{ :​ma1102:​2019v:​week2.pdf |}}  ​**lysark** {{ :​ma1102:​2019v:​week2.pdf |}}
 +
 +==== Uke 3 ====
 +
 +**Nøkleord:​** ​
 + 
 +  - Regneregler for n-tupler og geometrisk tolkning. ​
 +  - Skalarproduktet.
 +  - Projeksjonen.
 +  - Parametriserte kurver
 + 
 +Repeterte de viktigste fakta fra vektorregningen (10.2). Behandlet projeksjoner. Parameterstilling av kurver (8.2). ​
 +
 +==== Uke 4 ====
 +
 +**Nøkleord:​** ​
 + 
 +  -Glatte kurver
 +  - Parametriserte kurver
 +  - Buelengden av en kurve
 +  - Funksjonsfølger
 +  - Punktvis konvergens
 +  - Avstand mellom to funksjoner
 +  - Uniformt konvergens
 +
 +Glatte kurver (8.3). Tangente og normale linjer av kurver. Beregner buelengden av en kurve (8.4). Funksjonsfølger. Punktvis og uniform konvergens. Illustrere med noen eksempler. ​
 +
 +**lysark:** {{ :​ma1102:​2019v:​week5.pdf |uke 4}}
2019-01-14, Eduardo Ortega Esparza