Øvinger

Øvingene er en del av pensum.

Det blir gitt minst 12 øvinger, og 8 av disse må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vi vil benytte oss av Blackboard for både innlevering av øvinger og tilbakemeldinger på øvinger. Øvingene skal scannes og leveres digitalt. Tips til scanning finnes på innleveringssiden for øvinger i Blackboard. Løsningsforslagene vil finnes både i Blackboard og på denne siden.

Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene leveres individuelt.

Innleveringsfrister

Levering skjer innen fredag klokken 23:59 den uken den aktuelle øvingen ble veiledet.

Oppgavenumrene er de samme i tredje og fjerde utgave av boken.

Øving Veiledningsuke Frist Oppgaver Løsningsforslag Kommentarer
1 Uke 3 19/01 ov1.pdf
2 Uke 4 26/01 ov2.pdf
3 Uke 5 02/02 T1.2: 43, 46 (42, 45, 47)
11.1: 1, 2, 5, 10;
11.2: 2, 6, 10, 15.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske
4 Uke 6 09/02 11.2: 7 (11,17,18)
11.3: 1ab, 2ac, 7;
11.4: 2, 3, 5.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske
I tredje utgave er det en feil i oppgave 11.4.5c): Det skal stå minus framfor høyre side av likningen.
5 Uke 7 16/02 11.3: 4, (11);
12.1: 1ac, 3b, 7;
12.2: 2, 3afi, 5deg, 9
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske
6 Uke 8 23/02 12.1: 5, (12 utfordring);
12.2: (4, 5f);
12.3: 1c, 2c, 3a, 4;
12.4: 1ceg, 2d.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske
7 Uke 9 02/03 12.3: (6)
12.4: 3ab, 5b (6)
12.5: 1bce, 3;
12.6: 1abdg, 2f, 7;
12.7: 1ad, 3.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske.
Det stod opprinnelig 12.4.4, dette var feil. Oppgavene som skal løses er 12.4.3ab.
Fasiten i boka på oppgave 12.5.1 er ikke riktig.
8 Uke 10 09/03 12.5: 2ab
12.6: 3
12.7: (2)
12.8: 1de, 3bdf, 14, 15, 18;
12.10: 1, 2.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske.
12.10.1a: Feil uttrykk, det skal stå (-1)^n (n+1)x^n i staden for (-1)^n x^n/n i summen.
12.10.1d: Det skal stå sqrt(1-x^2) på venstre side av likninga, ikkje sqrt(1+x^2).
9 Uke 11 16/03 12.8: (11,12,13)
7.3: 1a, 2ac, 4, 6;
8.7: 2, 7, 8.
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske.
10 Uke 12 23/03 8.7: 1;
3.1: 1bcdgi, 3bf, 5ad, 10;
3.2: 2c, 3ae, 4ac, 5d, 10c;
3.3: 2b, 3b, 5a, 8.
11 Uke 14 06/04 3.3: 6,(7);
10.5: 1af, 2cd;
10.6: 1, 11;
10.8: 2a (bruk h=1/4).
Oppgavene i parentes er anbefalte men ikke obligatoriske.
12 Uke 15 13/04 12.9: 2
og oving12.pdf
13 Ingen veiledning 20/04 Øving 13 Øvingen skal kun leveres av de som ikke har nok øvinger til å få godkjent øvingsopplegget.
2018-11-30, Eirik Skrettingland