MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2014

Beskjeder

– med den ferskeste på toppen:

2014-08-17 Eksamensoppgaver 16. august 2014 med løsningsforslag.
2014-05-27 Eksamensoppgaver 27. mai 2014 med løsningsforslag. Takk for et hyggelig semester!
2014-05-23 Hjelpemidler til eksamen. Jeg har fått noen spørsmål om Rottmann kan tas med til eksamen, og svaret er nei. Ma1102/MA6102 har hjelpemiddelkode D: "Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt."
2014-05-15 Ny versjon av formelarket til eksamen er lagt ut; du finner det her. Endret siden forrige versjon: Avsnittet om kjeglesnitt. (Erfaringen med disse Wiki-sidene tilsier at det kan ta litt tid før oppdateringen blir effektuert.)
2014-04-30 Formelarket for eksamensoppgavene finner du her. Jeg har fjernet de trigonometriske formlene til fordel for Eulers metode og kjeglesnitt.(Obs: Arket lå ute i noen minutter med en trykkfeil. Denne er nå blitt rettet.) (Litt senere: Nok en trykkfeil er blitt rettet!)
2014-04-10 Mattelab

Det vil bli arrangert "mattelab" til følgende tider og steder:

Ukedag Dato Tid Sted
Mandag 05.05 10.15 - 12 og 13.15 - 15 S4
Mandag 26.05 10.15 - 12 og 13.15 - 15 S4

Ta med deg konkrete spørsmål om ting du lurer på.

2014-04-07 Tidligere eksamensoppgaver: Relevansvurdering
De aller fleste oppgavene fra tidligere eksamener er fortsatt relevante. Jeg har bare funnet en oppgave som faller utenfor pensum, nemlig Oppgave 3 fra Eksamen 18. mai 2009 (tredje ordens differensialligning). Alle de andre oppgavene ligger innenfor det stoffet dere skal beherske, men ikke alle er like relevante.
2014-03-31 Plan for de to siste undervisningsukene (uke 14 og 15): I disse to ukene vil jeg både gjennomgå eksamensoppgaver og repetere stoff fra pensum, det vil si: Jeg repeterer samtidig med at jeg gjennomgår oppgaver.
Vi starter med kontinuasjonseksamen fra i fjor og arbeider oss bakover i tid så langt vi rekker. Jeg tar gjerne imot forslag til enkeltoppgaver som ønskes gjennomgått.
2014-03-13 Eksamensforberedende tiltak. Det planlegges to mattelabber før eksamen: en tidlig i mai, og en mandag 26. mai (dagen før eksamen). Nærmere detaljer vil bli gitt senere.
2014-02-10 Ny innleveringsfrist for de som har veiledning på mandager: Onsdag etter veiledning kl. 12.00. Gjelder fra og med uke 7.
2014-01-25 Justert fremdriftsplan er lagt ut.
Det hersker for tiden uklarhet om semesterets lengde. IME-fakultetet sier at siste undervisningsuke er uke 15 (siste uke før påske), mens NTNUs timeplan for MA1102 sier at vi skal ha to forelesninger etter påske også (onsdag 23. april og tirsdag 29. april). Den justerte fremdriftsplanen er satt opp etter fakultetets alternativ (dvs., ingen forelesninger etter påske).
2014-01-03 Dette blir hjemmesiden for MA1102 i vårsemesteret 2014. Foreleser: Trond Digernes. Lærebok blir Tom Lindstrøm: Kalkulus, 3. utgave., altså samme som ble brukt i MA1101.
Forelesningene starter i uke 2, første forelesning: Tirsdag 7. januar 10.15 - 12 i R5.
2014-08-26, Trond Digernes