MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2014

Fremdriftsplan

(justert 2014-01-25)
Fremdriftsplanen i temmelig grove trekk:

Oppgitt uke i tabellen nedenfor må tolkes omtrentlig: Temaene flyter litt over grensen mellom ukene.

Uke Avsnitt Beskrivelse
2 Notat Kjeglesnitt
3 T1.1–T1.2 Vektorregning og kurver i planet. Vi tar ikke med underavsnittet om determinanter, arealer og orientering
4 11.1–11.2 Taylor-polynomer og Taylors formel
5 11.3–11.4 Mer generelt om funksjonsfølger
6–9 12.1-12.8, 12.10 Rekker
10 7.3, 8.7 Newtons metode, numerisk integrasjon
11-14 3.1-3.3, 10.3–10.6, 10.8, 12.9 Komplekse tall, differensialligninger
15 Oppsummering, eksempler
2014-01-25, Trond Digernes