MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2014

Kursinformasjon

Undervisning og eksamen

Faglærer Trond Digernes
Mail digernes [at] math [dot] ntnu [dot] no (ta med «MA1102» i subject/tittel)
Kontor Rom 1056, Sentralbygg 2
Treffetid: Torsdag 13.15 - 14
Øvingslærer Erik Makino Bakken
Mail Erik [dot] Bakken [at] math [dot] ntnu [dot] no (ta med «MA1102» i subject/tittel)
kontor Rom 1050, Sentralbygg 2
Treffetid: Tirsdag 13.15 - 14
Forelesninger Tirsdag 10:15–12:00 i R5
Onsdag 14:15–16:00 i KJL5 (Kjelhuset)
Øvinger Se øvingssiden. Det er ingen øving i første uke.
Eksamen Skriftlig eksamen, 27. mai 15:00–19:00.

Pensum

Endelig pensumliste.

Stjernemerket stoff er pensum med mindre det motsatte er angitt.

 • Fra læreboka:
  • Tilleggskapittlet om vektorregning og parametriserte kurver: T1.1 (kun for \(n=2\)) og T1.2 (unntatt avsnittet "Determinanter, arealer og orientering", s. 23-27)
  • Kapittel 3: 3.1–3.3
  • Kapittel 7: 7.3 til og med side 326 (se merknad nedenfor)
  • Kapittel 8: 8.7
  • Kapittel 10:
   • 10.3–10.6 (unntatt stjernemerket)
   • 10.8 (Runge–Kutta meget kursorisk – ikke prøv å pugge den)
  • Kapittel 11: 11.1–11.4 (untatt stjernemerket)
  • Kapittel 12: 12.1–12.10 (untatt stjernemerket i 12.5 og 12.6)
 • Notater
 • Merknader:
  • Til 7.3: Se på det stjernemerkede stoffet som kursorisk.

Lærebok og andre læringsressurser

Vi benytter Tom Lindstrøm: Kalkulus, 3. utgave.

Vi vil også bruke noe stoff fra et tilleggskapittel Vektorregning og parametriserte kurver til boken. Du finner det på bokens hjemmeside, eller direkte her (pdf).

Øvingsoppgavene vil også regnes som pensum.

Eksamensoppgaver

Nyttig

Nettsider

 • The MacTutor History of Mathematics archive er en av sikkert mange mulige kilder hvis du er litt historisk interessert.
 • Du finner også mye historisk materiale i engelsk Wikipedia. Matematikkdekningen i wikipedia er for øvrig av variabel kvalitet. Det er mye bra og noe er svært bra, men det er også en god del feil og mindre velskrevne artikler.
2014-04-24, Trond Digernes