MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2013

Beskjeder

– med den ferskeste på toppen:

2013-08-07 Løsning på dagens eksamensoppgaver er nå å finne i eksamensoppgavesamlingen.
2013-05-29 Løsning på dagens eksamensoppgaver er nå å finne i eksamensoppgavesamlingen.
(Joda, jeg vet at det står «versjon versjon 1.0» på den. Det blir ikke rettet før versjon 1.1.)
Send meg en mail om du finner feil i løsningen. Løsningen er ekstremt kortfattet noen plasser. Det kan det hende jeg gjør noe med i en senere versjon.
2013-05-29 Ved starten på eksamen viste det seg at nynorskutgaven manglet, og alle studenter fikk oppgaven på bokmål. Ironisk nok, siden jeg faktisk laget oppgavesettet først på nynorsk og deretter oversatte til bokmål! Jeg leverte i hvert fall begge utgavene til instituttkontoret, som igjen sier de leverte begge til eksamenskontoret. Men kvitteringen fra eksamenskontoret spesifiserer ikke målform, så det er litt potensiale for å skylde på hverandre her. Uansett mener jeg eksamenskontoret har et selvstendig ansvar for å sjekke at oppgavene finnes i begge målformer og etterspørre det som måtte mangle i god tid før eksamen.
2013-05-27 Treffetider med faglærer før eksamen: Mandag og tirsdag 11–12 og 13–15 begge dager – på kontoret: rom 1154 i Sentralbygg 2.
2013-05-27 Treffetider med øvingslærer før eksamen: Øvingslærer kan treffes følgende tider, i rom 829 i Sentralbygg 2: Mandag 27. mai klokken 10-12, tirsdag 28. mai klokken 10-12 og 13-15. Beklager sen annonsering.
2013-05-10 Nå er (endelig) alle løsningsforslagene til øvingene publisert. Ta kontakt med øvingslærer hvis dere finner feil eller uklarheter i løsningsforslagene.
2013-05-06 «Amnestiøvingen» (øving 13) ligger ute. Den er bare for de som mangler en øving.
2013-04-30 Dette formelarket vil ligge ved eksamensoppgaven. Send meg en mail om du finner noen trykkfeil!
2013-04-30 Pensumlisten er nå gjort endelig.
2013-04-24 En foreløpig pensumliste er nå å finne på kursinfo-siden.
2013-03-20 Jeg har lagt ut et notat om eksistens og entydighet for differensialligninger. Det er foreløpig ikke veldig grundig gjennomarbeidet, og har sikkert noen (trykk-)feil. Send meg gjerne en mail om de du finner.
2013-03-15 Det blir ikke øvingsveiledning eller -innlevering i uken etter påske (uke 14).
2013-02-20 Oppgave 12.1.7 (øving 5) viser seg å være litt mer vrien enn tenkt. Se kommentar på øvingssiden.
2013-02-06 Årets Abelprisvinner kommer til Trondheim 23. mai. Ta en titt på websiden til Abeldagen 2013. Dette blir ungdomsskoleelevenes dag, og vi trenger folk til å veilede og guide 8.-klassinger. Søk på jobb om du er interessert!
2013-02-04 Øvingstimen til gruppe 5 er fra og med denne uken flyttet til KJL21, altså samme sted som gruppe 4. Grunnen til dette er at nesten ingen studenter møtte opp til øvingstimen i gruppe 5, og da virker det mer fornuftig å ha de to gruppene samlet med to studasser tilgjengelige for alle studentene. Hvis det (mot formodning) skulle komme så mange at det ikke blir plass i KJL21, vil gruppe 5 bli flyttet tilbake til B23.
2013-01-25 Notatet om kjeglesnitt er i all hovedsak ferdig. Si fra om du finner noen feil.
2013-01-21 Det var ikke bare en, men to (!) trykkfeil i oppgave 5 til øving 1. Den første ble rettet i pausen på forelesningen i dag, den andre er at vi skal la \(\varepsilon\to1\), ikke \(\varepsilon\to0\) slik det sto. Teksten er rettet i oppgave-pdfen.
2013-01-18 Gruppe 6 har byttet tidspunkt fra fredag 12–14 til onsdag 12–14. Dersom du er på gruppe 6 og det nye tidspunktet ikke passer, gi beskjed til øvingslærer.
2013-01-17 Første øving ligger nå ute på øvingssiden, noe forsinket slik jeg antydet på forelesning i går.
2013-01-14 Øystein Skartsæterhagen blir øvingslærer i emnet. For øvrig så har jeg opprettet forelesningssiden (se menyen til venstre), hvor du blant annet finner notat og bilder fra dagens forelesning.
2013-01-11 Jeg har fått kontrabeskjed angående øvingslærer: Jeg vet ikke hvem som blir øvingslærer. Uansett er det ikke øvinger i første uke, så det er ikke så kritisk. Første forelesning er mandag 14. januar kl 10:15.
2012-12-13 Så er det avgjort: Vi bruker Tom Lindstrøms Kalkulus. Jeg tar en ukes ferie nå før jul, så det blir neppe noen flere oppdateringer her før nyttår, omtrent. Jeg vet ennå ikke hvem som blir øvingslærer.
2012-11-10 Dette blir hjemmesiden for MA1102 i vårsemesteret 2013. Foreleser blir Harald Hanche-Olsen. Jeg har ikke kommet i gang med planleggingen ennå, men det virker nokså klart at læreboken ikke blir den samme som før. Det er godt mulig at vi vil bruke Tom Lindstrøms Kalkulus, altså samme som ble brukt til MA1101 i høst. Men det gjenstår litt gjennomgang for å se om boken dekker en tilstrekkelig stor del av stoffet vi ønsker å få dekket.
2013-08-07, Harald Hanche-Olsen