Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

ma1102:2012v:start [2012-05-03]
hanche [Beskjeder] Amnestiøving
ma1102:2012v:start [2012-05-31] (nåværende versjon)
hanche [Beskjeder]
Linje 2: Linje 2:
 <div noprint>{{ :ma1102:2012v:20111108t152129_0563_v3.jpg?nolink& |}}</div> <div noprint>{{ :ma1102:2012v:20111108t152129_0563_v3.jpg?nolink& |}}</div>
 ===== Beskjeder ===== ===== Beskjeder =====
 +^ 2012-05-31 | Versjon 0.2 av løsningen hadde et par feil som er rettet i versjon 0.3. Si gjerne fra om du finner flere feil! |
 +^ 2012-05-30 | Her er dagens {{:ma1102:eksamen:ma1102-20120530-nb.pdf|eksamensoppgaver}} (minus formelarket) med {{:ma1102:eksamen:ma1102-20120530-losning.pdf|løsning}}. |
 +^ 2012-05-24 | **Treffetider før eksamen:** \\  Magnus Botnan kan treffes på sitt kontor (1242) fredag og tirsdag 10:00–12:00. \\  Harald Hanche-Olsen kan treffes på sitt kontor (1154) fredag og tirsdag 13:00–15:00. \\  **Det kan forekomme endringer**, så du gjør lurt i å sjekke her en gang til før du kommer. |
 ^ 2012-05-03 | **Amnestiøving:** For dem som har 7 godkjente øvinger har vi lagt ut en øving 13. Innleveringsfrist fredag 11. mai. | ^ 2012-05-03 | **Amnestiøving:** For dem som har 7 godkjente øvinger har vi lagt ut en øving 13. Innleveringsfrist fredag 11. mai. |
 ^ 2012-04-22 | Formelarket som ligger ved eksamensoppgavene er nå å finne under «vurdering» i menyen. | ^ 2012-04-22 | Formelarket som ligger ved eksamensoppgavene er nå å finne under «vurdering» i menyen. |2012-05-03, Harald Hanche-Olsen