MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2011

Beskjeder

2011-06-08 Sensuren er levert og bør være tilgjengelig i studentweb ganske snart. Det var 119 oppmøtte, og av dem strøk 26 (22%). Blant de som klarte seg, ble fordelingen 11% A, 11% B, 45% C, 19% D, 14% E. Min største overraskelse var at oppgave 1 falt vanskelig for mange. Oppgave 4a gikk også dårligere enn ventet for mange.
2011-05-21 Dagens eksamensoppgave med løsning er å finne på samlesiden for eksamensoppgaver.
2011-05-18 Martin har treffetider på sitt kontor (1001 i sentralbygg 2) torsdag 13-15 og fredag 10-12.
2011-05-18 Harald har treffetider på sitt kontor (1154 i sentralbygg 2) i dagene før eksamen: Onsdag 13–15, torsdag 10–12 og fredag 13–15.
2011-05-03 Som jeg lovet på siste forelesning har jeg lagt ut noen tips om kalkulatorbruk, hovedsaklig om iterasjon.
2011-04-28 Amnestiøvingen (øving 13) ligger nå ute på øvingssiden. Innleveringsfrist fredag 6. mai.
2011-04-13 Amnestiøving: For dem som har 7 godkjente øvinger legger vi ut en øving 13 rett over påske. Den får innleveringsfrist på en uke.
2011-04-12 Snublegruppen gjenoppstår – fra påsken og frem til eksamen.
2011-04-10 Endelig pensumliste er klar (og uendret i forhold til den foreløpige som har ligget ute en god stund. Det finnes også en side med tidligere eksamensoppgaver som du kan trene på.
2011-03-24 Det ligger et nytt notat ute, om komplekse tall og Eulers formel.
2011-02-22 Veiledningsukene for samtlige øvinger viste seg å være feil: veiledningen har konsekvent funnet sted en uke etter det som opprinnelig stod på øvingssiden. Det er nå korrigert.
2011-02-21 Notat om derivasjon og integrasjon av potensrekker (og uniform konvergens) er klart.
2011-02-11 En svært så foreløpig pensumliste er å finne på hovedsiden. Der vil også den endelige pensumlisten bli å finne når den er klar.
2011-02-02 Notat om logaritmer og eksponentialfunksjoer er klart. Det blir tema i forelesningen torsdag.
2011-02-02 På enkelte av veiledningstidspunktene møter det svært mye folk (dette gjelder iallefall gruppe 5). Vi ønsker derfor å oppfordre folk som kan ha veiledning mandag 12-14 om å bytte til en av disse gruppene - dette vil forhåpentligvis resultere i bedre undervisning både for deg selv og gjenværende studenter, samt at stud.ass slipper å jobbe seg ihjel. Ta evt. kontakt med øvingslærer (Martin Wanvik).
2011-02-01 Fra og med øving 4 utvides innleveringsfristen for øvinger med 24 timer. Se øvingssiden.
2011-01-18 Informasjon om innlevering av øvinger er lagt ut. Se her.
2011-01-14 Gruppeinndelingen er klar. Se her.
2010-12-20 Emnet har forelesninger tirsdager 08–10 i EL3 og torsdager 08–10 i KJL5. Første forelesning blir tirsdag 11. januar. Det er ingen øvinger i den første uken.
Det er en timeplankollisjon med MA2401 Geometri: Begge emnene er satt opp med forelesninger tirsdag morgen 08–10. Det vil bli gjort forsøk på å flytte forelesningen i MA2401. (Diskuteres i første forelesningstime i MA2401, mandag 10. januar.)
2010-12-14 Det vil sannsynligvis bli litt mer stoff om differensialligninger, og mindre om kjeglesnitt, enn tidligere år.
Øvingslærer blir Martin Wanvik.
2010-11-11 Vårsemesteret 2011 blir emnet forelest av Harald Hanche-Olsen. Mer informasjon vil bli å finne her i tidens fylde. (I mellomtiden kan du jo kikke på sidene fra våren 2010. Læreboken vil bli den samme som i fjor, og opplegget blir neppe radikalt forandret.)
2022-02-21, Harald Hanche-Olsen