hausten 2022

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Lektorstudenter som skal i praksis uke 37 og 38 har utsatt frist på øving 3, 4 og 5 og kan levera in de til 2 oktober.

Faglærar: Karl-Mikael Perfekt

Øvingslærarar: Simon Halvdansson og Tor Kringeland

Sjå NTNU sine emnesider for meir informasjon om timeplan, eksamen og læremål.

Læreboka er Adams & Essex: Calculus.

Dokker kan gjerna nytta ein litt eldre variant av same bok. Om ein har NTNU sin tobandsutgåve eller den vanlege einbandsutgåven har generelt ikkje noko å sei. I MA1101 nyttar me berre einvariabeldelen.

2022-09-09, Simon Halvdansson