hausten 2022

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Her finner du eksamen, løsningsforslag, og sensurveiledning, høst 2022.

Semesterprosjektet har nå blitt ferdig rettet. Se løsningsforslag og sensurveiledning.

Konteksamen finner du her, med løsningsforslag og sensurveiledning.

Hjelp oss til å forbedre undervisningen ved å svare på studentundersøkelsen i emnet MA1101 Grunnkurs i analyse 1 https://nettskjema.no/a/295871 Undersøkelsen stenger 11. desember. (Undersøkelsen er anonym, men du må logge inn med Feide av sikkerhetsgrunner.)

Faglærar: Karl-Mikael Perfekt

Øvingslærarar: Simon Halvdansson og Tor Kringeland

Sjå NTNU sine emnesider for meir informasjon om timeplan, eksamen og læremål.

Læreboka er Adams & Essex: Calculus.

Dokker kan gjerna nytta ein litt eldre variant av same bok. Om ein har NTNU sin tobandsutgåve eller den vanlege einbandsutgåven har generelt ikkje noko å sei. I MA1101 nyttar me berre einvariabeldelen.

2023-08-16, Karl-Mikael Perfekt