Høsten 2020 — gamle eksamensoppgaver

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Vær oppmerksom på at pensum kan endre seg fra år til år.

Kjente skrivfeil (vis)

Kjente skrivfeil (skjul)

  • Høst 2012 Oppgave 3: Alternativ 1 manger et 2-tall på slutten
  • Høst 2012 Oppgave 8b): Det skal være π, ikke 1/π
  • August 2012 Oppgave 6a): Det skal være − og ikke +.
  • Høst 2014, første løsningsforslag, oppgave 8: Det står «Vi har at \(|f'(x)|=|f'(x)-f'(0)|+|f'(0)|\)», men likheten skal være \(\le\) (trekantulikheten!).
  • Vår 2009 oppgave 1b, midt på side 2: Horisontale og vertikale asymptoter er byttet om i avsnittet som starter med «Siden funksjonen er definert overalt».
2020-08-04, Erlend Due Børve