Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1101:2019h:ovinger [2019-08-16]
vegarto [Grupper]
ma1101:2019h:ovinger [2019-09-24] (nåværende versjon)
vegarto [Grupper]
Linje 12: Linje 12:
  
 Innleveringsfrist for øvinger er **kl 23:59 søndag** i samme uke som øvingen veiledes. Øvingene legges normalt ut fredag to uker før, slik at man har god forberedelsetid. ​ Innleveringsfrist for øvinger er **kl 23:59 søndag** i samme uke som øvingen veiledes. Øvingene legges normalt ut fredag to uker før, slik at man har god forberedelsetid. ​
-**Dersom du ønsker grundigere retting enn godkjenning/​underkjenning må du markere øvingen med "Til retting"​.**+**Dersom du ønsker grundigere retting enn godkjenning/​underkjenning må du markere øvingen med "Til retting"​.** ​Ansvarlig for gruppeinndeling og studentassistenter er øvingslærer [[https://​www.ntnu.no/​ansatte/​vegard.topphol| Vegard Topphol]].
  
  
Linje 19: Linje 19:
  
 Veiledning skjer i egne øvingsgrupper. Det anbefales at du har prøvd å løse oppgavene på forhånd! Veiledning skjer i egne øvingsgrupper. Det anbefales at du har prøvd å løse oppgavene på forhånd!
-Her kommer fordelingen av øvingsgruppene på tid og rom. Du finner din gruppe i øvingssystemet (se nedenfor). +Her kommer fordelingen av øvingsgruppene på tid og rom. Du finner din gruppe i øvingssystemet (se nedenfor). Inndelingen går etter linje og forbokstav i etternavn
-Bak gruppelærerens ​navn står NTNU-brukernavn. Hekt på «@stud.ntnu.no» bakpå for mailadressen.+Bak gruppene står studentassistentens ​navn og link til epostaddresse.
  
-^  Gruppe ​ ^  Ukedag ​  ​^ ​ Tid          ^  Rom            ^ Studieprogram ​                 +^  Gruppe ​ ^  Ukedag ​  ​^ ​ Tid          ^  Rom            ^ Studieprogram ​               ^ Studass ​                     ​
-^  1       ​| ​ mandag ​ |  10:​15-12:​00 ​ |  S24            | BMAT M-Å + ÅMATSTAT A                 ​+^  1       ​| ​ mandag ​ |  10:​15-12:​00 ​ |  S24            | BMAT M-Å + ÅMATSTAT A        | [[johanne.b.t@hotmail.no|Johanne Bratland Tjernshaugen]] ​
-^  2       ​| ​ mandag ​ |  12:​15-14:​00 ​ |  KJL24            | BMAT A-L                     | +^  2       ​| ​ mandag ​ |  12:​15-14:​00 ​ |  KJL24          | BMAT A-L                     | [[ferdiwagner99@web.de|Ferdinand Wagner]] ​             ​
-^  3       ​| ​ tirsdag ​ |  10:​15-12:​00 ​ |  S23            | MBIOT5 + BGEOL                    +^  3       ​| ​ tirsdag |  10:​15-12:​00 ​ |  S23            | MBIOT5 + BGEOL               | [[halvom@stud.ntnu.no|Halvor Melkild]] ​               ​
-^  4       ​| ​ tirsdag ​ |  12:​15-14:​00 ​ |  KJL24            | MLREAL V-Å + resten ​                    ​+^  4       ​| ​ tirsdag |  12:​15-14:​00 ​ |  KJL24          | MLREAL V-Å + resten ​         | [[kejervel@stud.ntnu.no|Konrad Emil Rønsåsbjørg Jervell]] ​
-^  5       ​| ​ tirsdag ​ |  14:​15-16:​00 ​ |  S24            | ÅMATSTAT B-M                     ​+^  5       ​| ​ tirsdag |  14:​15-16:​00 ​ |  S24            | ÅMATSTAT B-M                 | [[easvela@stud.ntnu.no|Erling Arnold Tønseth Svela]] ​  |  
-^  6       ​| ​ onsdag ​ |  14:​15-16:​00 ​ |  F404            | MLREAL K-T                     ​+^  6       ​| ​ onsdag ​ |  14:​15-16:​00 ​ |  F404           ​| MLREAL K-T                   | [[hakon98@gmail.com|Håkon Ruud]] ​                   ​
-^  7       ​| ​ torsdag ​ |  10:​15-12:​00 ​ |  B22            | ÅMATSTAT N-Å                     ​+^  7       ​| ​ torsdag |  10:​15-12:​00 ​ |  B22            | ÅMATSTAT N-Å                 | [[eiolfkaspersen@hotmail.com|Eiolf Kaspersen]] ​              
-^  8       ​| ​ torsdag ​ |  14:​15-16:​00 ​ |  S23            | MLREAL A-J                     ​|+^  8       ​| ​ torsdag |  14:​15-16:​00 ​ |  S23            | MLREAL A-J                   | [[oyvinmt@stud.ntnu.no|Øyvind Taraldsen]] ​             ​|
  
  
  
 +**NB! Sjekk også Blackboard for gruppenummer.** Det kan være forskjell mellom nummer i blackboard og på listen over. Dersom det skulle være tilfelle, så bruk gruppenummer fra blackboard.
  
-Du kan også gå i øvingstimer ditt studieprogram ikke er satt opp på, men merk at om det skulle bli plassproblemer vil de oppsatte studieprogrammene bli prioritert. ​+Du kan også gå i øvingstimer ditt studieprogram ikke er satt opp på, men merk at om det skulle bli plassproblemer vil de oppsatte studieprogrammene bli prioritert. ​**Øvingsgruppene vil starte opp i uke 35 (uken etter første forelesning).**
  
  
  
2019-08-16, Vegard Topphol