Høsten 2017

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Meldinger

 • Første forelesning blir tirsdag 22. august 08.15-10.00. Lysark fra forelesningen.
 • Hovedpunkter fra forelesningen 24. august som dekket Kap. 1 i Lindstrøm.
 • Øving 2 er nå lagt ut både på wikisiden og på Blackboard. Husk å markere øvingen din med "Til retting" dersom du ønsker at studassen skal gjøre en grundigere jobb med å rette øvingen. Dette gjelder alle øvinger fra og med øving 2.
 • Pensum til midtsemesterprøven 19. oktober er 1.1–1.5, 2.1–2.3, 4.3, 5.1–5.4, 6.1–6.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6. Dette formelarket vil være lagt ved oppgavene.
 • Dagens midtsemesterprøve ligger her, og løsningsforslag ligger her.
 • Resultatene fra midtsemesterprøven ligger her. Maks poengsum er 25 poeng.
 • De to siste forelesningene vil bli brukt til repetisjon, oppsummering og regning av et utvalg eksamensoppgaver. Tirsdag 21. november vil vi regne eksamen fra desember 2013. Torsdag 23. november vil vi ha en oppsummering av pensum, med regning av noen utvalgte eksamensoppgaver fra desember 2014.
 • Vi legger opp til at det blir noen ekstra spørretimer i dagene før eksamen 6. desember. Detaljer om dette opplegget vil snart komme på denne siden.
 • Oppgave 8.5.5 på øving 12 er endret til oppgave 8.5.4. Dersom du allerede har gjort oppgave 8.5.5 kan du levere inn øving uten å måtte gjøre oppgave 8.5.4 i tillegg.
 • Treffetid/spørretimer:
Dag Dato Når Hvor Med
Mandag 27.11 12:15–14:00 S7 Are
Tirsdag 28.11 12:15–14:00 S7 Kristian
Onsdag 29.12 12:15–14:00 S7 Are
Torsdag 30.11 12:15–14:00 S7 Kristian
Fredag 01.12 12:15–14:00 S7 Kristian
Mandag 04.12 12:15–14:00 R8 Are
Tirsdag 05.12 12:15–14:00 R8 Are

I tillegg vil Per og Kari være til stede.

 • Det er lagt ut link til infomasjon om tillatte hjelpemidler på eksamen under emneinformasjon. Merk at på midtsemesterprøven var kalkulatoren Casio fx-82ES tillatt. Det er den ikke på eksamen. Det er kalkulatorene som står på innsida som er tillatte, og ingen andre.
 • Mattehjelpen 01 vil også finne sted mandag 04.12 kl. 16-18 i R8. Da vil konten 2016 gjennomgås på tavla.
 • Løsningsforslag til kont 2016 er nå lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
 • Kontinuasjonseksamen med løsningsforslag. (Ved sensur har svaret på oppgave 5 bare kunnet telle positivt, siden man her ved en glipp har brukt begrepet "implisitt derivasjon"; dette inngikk ikke i pensum høsten 2017.)
2018-12-09, Are Austad