Velkommen til MA1101 Grunnkurs Analyse 1

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Meldinger

  • Spørretjenester i forkant av eksamen: mandag 23.11, onsdag 25.11, fredag 27.11, tirsdag 1.12, torsdag 3.12. i R10 fra kl 1215-1400. I tillegg er S2 reservert lørdag 5.12. 1215-1400. Lørdag 5.12. blir det gjennomgang av fjorårets eksamen (øving 12).
  • For oversikt over godkjente øvinger, se: oversikt over godkjente øvinger. Vennligst hent rettede øvinger i ut-boksene i Nordre lavblokk. Mange øvinger er rettet og gitt kommentarer som det vil være veldig nyttig å jobbe med fram mot eksamen. Merk også at godkjente øvinger fungerer som "kvittering" dersom antallet registrerte øvinger i øvsys (nettregistreringen) ikke stemmer. Ved avvik, kontakt stud.ass for din øvingsgruppe.
  • Det er en trykkfeil i læreboka, i oppgave 8.3.7c). Øvre grense for integralet i nevner skal være x.
  • Resultatene (korrigert versjon) fra midtsemesterprøven er klare: Resultater MSP 2015. Forsøksvis karaktergrense ut fra Prosentvurderingsmetoden: A 40-35, B 34-30, C 29-25, D 24-20, E 19-16. Merk at sensor ikke er pålagt å bruke denne vurderingen ved eksamen.
  • Midtsemesterprøven holdes torsdag 8. oktober, kl 08:15-09:45, i auditoriene S7 og S3. De med etternavn på A-K sitter i S7, etternavn L-Å (AA) sitter i S3. Se forøvrig Midsemesterprøven for mer informasjon om gjennomføring etc. Pensum til midtsemesterprøven er alt gjennomgått stoff fram til og med kapittel 7.6, samt øvingene 1-6.
  • Sjekk hvilken øvingsgruppe du tilhører her: Gruppeinndeling. Dersom du har havnet i en gruppe som kolliderer med annen undervisning, ta kontakt med kirsti [dot] ro [at] math [dot] ntnu [dot] no. Dersom du ikke finner navnet ditt på lista, ta også kontakt med Kirsti. Oppgi navn, brukernavn, studieretning.For øvrig informasjon om øvinger og øvingsundervisningen, se: Øvinger.
  • Første forelesning er mandag 17.8. kl 12:15-14:00. Vel møtt!
  • Som et supplement til Tom Lindstrøms bok Kalkulus, som er lærebok i kurset, finnes en studiebok skrevet av Arne Hole og Knut Vedeld. Siste kapittel er ment som repetisjon fra skolematematikken, og vi har fått tillatelse fra forlaget til å legge ut et utdrag her: Utdrag fra studiebok. Det scannede utdraget omhandler trigonometriske funksjoner, logaritme- og eksponentialfunksjoner.
  • Velkommen til MA1101. Her vil du etter hvert finne informasjon om undervisning, pensum, timeplan etc.
2016-10-02, Harald Hanche-Olsen