MA1101 Grunnkurs i analyse I

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka

Meldinger

* Dagens konte eksamen med løsningsforslag: Konte Eksamen for Høst 2014 og

 • Pensum til eksamen består av alt som er i fremdriftsplanen.
 • Repetisjon igang: H2010, neste V2011, deretter H2011 og H2013.
 • Fredag 28. november vil Kari gjennomgå følgende oppgaver i spørretimen: August 2013 oppg. 8, Høst 2012 oppg. 5 og 6
 • Spørretider før eksamen:
  • Mandag, onsdag, fredag i uke 48, tirsdag uke 49, alle i auditorium R10, kl 12:15-14:00.
  • Ekstra spørretime lørdag 6.12., kl 12:15-15:00 i S3 (NB! utvidet med 1 time). Dette er siste orakeltjeneste/åpen spørretime før eksamen.
  • Gjennomgang eksamenssett H2012 torsdag 4.12. kl 14:15-16, S3. NB! Siste del av gjennomgangen, kl 1615-1700, flyttes til auditorium S5 (ved behov).
 • Videoforelesninger fra UiO, med utgangspunkt i læreboka, finner dere her: Videoklipp UiO
 • Øving 9: Det er en trykkfeil i oppgave 8.3.7c) - se trykkfeilliste: Trykkfeilliste for tredje utgave av Kalkulus. Videre er det en trykkfeil i oppgave 8.5.3, s 395. Under hintet i oppgaven står det at dere skal se på integralet av F(x) fra a til b, og at dette er lik F(b) - F(a) = … Her skal det være integralet av f(x) fra a til b, som er lik F(b) - F(a).
 • Resultater midtsemesterprøve: Resultater 2014. Se under Vurdering for forklaring på karakterskala (denne er veiledende).
 • VIKTIG MELDING til øvingsgruppe 7: Grunnet kollisjon med forelesning i Ex.Phil er tidspunktet for øvingsundervisning flyttet til tirsdag kl 14:15-16:00, rom R90. Send e-post til kirsti [dot] ro [at] math [dot] ntnu [dot] no dersom tidspunktet ikke passer for deg.
 • Det er nå ordnet med skap for innlevering av øvinger i "rom" 370B, nordre lavblokk, sentralbygg II. Sørg for at dere leverer øvingene i riktig "luke" - de er merket med gruppenummer.
 • Liste med oversikt over øvingsgrupper er lagt ut under fanen Øvinger. Vennligst undersøk om du har havnet i en gruppe som ikke kolliderer med annen undervisning. Ved kollisjon, evt andre spørsmål, send e-post til Kirsti [dot] Ro [at] math [dot] ntnu [dot] no
 • Velkommen til Grunnkurs i analyse I, MA1101. Første forelesning er tirsdag 19. august kl 10:15 i auditorium S6.
2015-11-02, Kirsti Rø