MA1101 Grunnkurs i Analyse I, høsten 2011

Aktuelle beskjeder

 • 6. desember: Øving 14 er ferdig retta og kan hentast på instituttkontoret i 7 etg. i sentralbygg 2.
 • 5. desember: Kapittel 17 utgår fra pensum, pensumlista er derfor oppdatert i dag.
 • 3. desember: Løsningsforslag til øving 14 ligger her.
 • 2. desember: NB! Fordi antallet studenter som mangler nok godkjente øvinger er såpass høyt er det bestemt at kravet for å få gå opp til eksamen er redusert til 4 godkjente tester/innleveringer der midtsemester også teller som en.
 • 2. desember: Løsningsforslag til alle de gamle eksamensoppgavene finnes nå på siden over tidligere eksamensoppgaver. Det må tas forbehold om at disse kan inneholde feil.
 • 24. november: MATEMATIKKVERKSTED 26.11 (kl 10:15-13 i S6) med fokus på Differensialligninger.
Eksamensoppgaver
Juni 2007: nr. 4
Desember 2007: nr. 8
Juni 20010: nr. 4
Desember 2010: nr. 7
Mai 2011: nr. 6

Nøtt (klassiker): Tidlig en lørdag morgen begynte det å snø, og det snødde jevnt resten av dagen. Klokka 06:00 startet en brøytebil å rydde en vei. Klokka 07:00 hadde den kjørt 5km, og klokka 09:00 hadde den kjørt 10km. Når begynte det å snø? ( Du kan anta at brøytebilen har den egenskapen at den alltid brøyter bort like mye snø per tidsenhet UANSETT HVOR MYE SNØ SOM LIGGER PÅ BAKKEN.)

SPØRRETJENESTE i S8 - NB! - til følgende tider: Tirsdag 29.11 kl. 10-12, Torsdag 01.12 kl. 12-14, Tirsdag 06.12 kl. 10-12 Dette i tillegg til faglærers konferansetimer i rom 922 kl. 13-14 på mandager.

Dessuten blir det et ekstra Lørdagsverksted 10.12 i S8 kl. 15 -17 etter eksamen i Ex.Phil. Forslag til temaer/oppgaver sendes kari [at] math [dot] ntnu [dot] no. Blant de innkomne forslag trekkes en premie!

 • 17. november: Oppgaver fra Kap. 6, 7 og 17 vil inngå i øving 14, uke 48. Det blir ikke formelle øvingstimer for øving 14, men det vil bli avholdt en Orakeltjeneste i uke 48 med anledning til å spørre om bl.a. oppgavene fra denne øvingen. Mer spesifikk informasjon om tid og sted kommer i neste uke.
 • 17. november: Formelarket som følger med eksamen blir det samme som tidligere år. Arket kan sees her.
 • 16. november: Midtsemesterprøven ligger nå inne som øving 7 i øvingssystemet. Dermed viser nå øvingssystemet korrekt om dere har bestått øvingsopplegget.
 • 28. oktober: For de av dere som ønsker eller trenger å regne flere oppgaver med løsningsforslag, minner vi om at det finnes en "Student Solutions Manual" til læreboka. Den inneholder detaljerte løsninger av alle partallsoppgaver i læreboka. Boka kan blant annet kjøpes i nettbutikken til Tapir, og jeg vil anta at de også har den på lager i Tapir bokhandel her på Gløshaugen.
 • 25. oktober: Pensumliste i faget er lagt til under kategorien "Pensum" i menyen.
 • 25. oktober: Ut fra resultatene på midtsemesterprøven kan det virke som endel av dere sliter litt med stoffet. Derfor vil jeg minne dere på at vi sterkt anbefaler dere å gå i øvingstimene og spørre om ting dere lurer på, helst stoff knyttet til ukens øving. Det er også helt lovlig å gå i andre øvingstimer enn den dere er påmeldt for å spørre om ting. Husk bare å vente til en eventuell øvingstest er ferdig, og husk å ta testen i deres egen gruppe.
 • 25. oktober: Midtsemesterresultatene finner dere her. Tallet til høyre for kandidatnummeret er prosentpoeng. Maksimal score er dermed 100%. NTNUs karakterskala finner dere her. Hvis dere vil vite hvilken karakter deres resultat svarer til kan dere bruke den veiledende omregningstabellen gjengitt nedenfor. Som nevnt av faglærer under dagens forelesning holder det med 35% eller mer for å få godkjent midtsemesterprøven som en øving, men merk at alt under 40% ville vært stryk på eksamen. Send en mail til en øvingslærer eller ta kontakt med faglærer hvis du mener resulatet ditt er feil.
Prosentpoeng Karakter
>= 90 A
77-89 B
58-76 C
46-57 D
40-45 E
< 40 F
 • 13. oktober: Her er årets midtsemesterprøve på bokmål, nynorsk og engelsk. Løsningsforslag til midtsemesterprøven på bokmål finnes her.
 • 30. september: NB! Vi minner om at det kreves 4 av 6 godkjente øvingstester og godkjent midtsemesterprøve eller 5 av 6 godkjente øvingstester for å bestå øvingsopplegget og få gå opp til eksamen. Etter 2 gjennomførte tester er det en del som står med 0 godkjente, og dere må dermed ha godkjent på alle de resterende testene og midtsemesterprøven.
 • 29. september: Faget har fått en referansegruppe. Les mer om dette under kategorien "Referansegruppe" i menyen.
 • 22. september: Siden man kun kan ta testen på den gruppa man er registrert er det viktig at alle sjekker hvilken gruppe de er registert på. Oppdatert (22.sept) Gruppefordeling finnes her
 • 20. september: Ferdig rettede øvingstester blir levert tilbake på øvingstimene. Det vil etterhvert komme løsningsforslag (publisert på nettsida) til oppgavene som har vært på øvingstestene.
 • 20. september: Per har opprettet en konferansetime der man kan komme og spørre om ting man lurer på angående faget. Dette vil skje på mandager 13.00-14.00 i rom 938 i SB2.
 • 13. september: Man kan sjekke om øvingstesten er godkjent her
 • 30. august: Godkjent kalkulator til eksamen er Citizen SR-270X (kan kjøpes hos Tapir) eller HP30S(ugått).

Ikke aktuelle beskjeder

 • 16. november: Nytt Matematikkverksted 19.11, kl. 10.15-13.00 i S6. Hovedtema vil som nevnt være Integrasjon. I tillegg blir det litt om den annenderiverte i form av krumning og vendepunkt. Aktuelle eksamensoppgaver for 19.11:
Eksamensoppgaver
Desember 2003: nr. 1, 4, 5
Juni 2005: nr. 3
Juni 2007: nr. 1, 3
Desember 2010: nr. 3, 6
Mai 2011: nr. 3, 4
 • 10. november: For å oppklare litt forvirring minner vi om at øvingssystemet kun viser godkjente tester og ikke tar hensyn til midtsemesterprøven. For de av dere med 4 godkjente tester og godkjent midtsemester vil det derfor fortsatt vise ikke bestått, men dere har bestått øvingsopplegget likefullt.
 • 8. november: Nytt Matematikkverksted 12.11, kl. 10.15-13.00 i S6. Temaet vil være Grenser , Derivasjon og Anvendelser av den deriverte. Matematikkverkstedet 19.11 vil ha hovedtema Integrasjon. Det blir antageligvis også en samling 26.11 med Differensialligninger og Ønskerepriser. Aktuelle eksamensoppgaver for 12.11:
Eksamensoppgaver
Juni 2005: nr. 2, 5
Juni 2007: nr. 2, 5
Juni 2010: nr. 2, 3, 5
Desember 2010: nr. 4
Mai 2011: nr. 2, 7
 • 4. november: Test 5 arrangeres i SLUTTEN av øvingstimene neste uke. Dette for å øke oppmøte i øvingstimene og gi dere en mulighet til å spørre om stoff fra de tidligere øvingene dere lurer på før dere tar testen.
 • 3. november: Løsningsforslag til øvingstest 4 ligger nå ute.
 • 2. november: Begge de aktuelle eksamenssettene til Matematikkverkstedet lørdag 5.11 ligger nå ute.
 • 31. oktober: Det blir Matematikkverksteder lørdager i november knyttet til MA1101 og TMA4100. Tid og sted blir lørdag 5.11, 12.11 og 19.11 kl. 10:15-13.00 i auditorium S6. Tema 5.11: Grenser og derivasjon. Spesielt ser vi på eksamensoppgaver fra desember 2010 og mai 2011 innenfor dette temaet. "Lekse": Se over pensum i kapittel 1, 2, 3, og 4. Tren på regneferdighet om du trenger det. Mange slet med dette stoffet på midtsemesteren så det anbefales sterkt fra vår side å benytte seg av denne anledningen.
 • 25. oktober: Formelarket som har vært vedlagt eksamen de siste årene finnes her. Vi er åpne for innspill om formler som bør legges til eller fjernes.
 • 25. oktober: Det blir ikke lagt ut noen løsning til test 3. Istedenfor har vi lagt ut løsningsforslag til øving 5 og 6 som denne testen er basert på.
 • 3. oktober: Forelesningen tirsdag 11. oktober faller selvsagt bort fordi den sammenfaller med midtsemesterprøven, men forelesningen torsdag 13. oktober går som normalt. Det er også vanlig øvingsopplegg denne uken.
 • 29. september: Fordi midtsemesterprøven er lagt til uke 41 forskyves øvingstest 3 fram til uke 42. De senere øvingstestene går som normalt.
 • 28. september: Informasjon om midtsemesterprøven er lagt til under kategorien "Midtsemesterprøve" i menyen.
 • 23. september: Faget har fått en ekstra øvingslærer, Eirik Hoel Høiseth.
 • 20. september: Neste uke vil øvingstest 2 bli avholdt i starten av øvingstimen. Møt opp på riktig gruppe! De som ikke har meldt seg på øvingsgruppe ennå kan kontakte øvingslærer for å melde seg på.
 • 2. september: Oversikt over hvilken øvingsgruppe de enkelte studentene hører til finnes her. Alle bør sjekke hvilken gruppe de er satt opp på siden ikke alle er satt opp på samme gruppe som de i utgangspunktet ønsket seg pga. begrenset kapasitet på ulike øvingstidspunkt. Dersom det skulle være et problem med gruppefordeling, ta kontakt med en øvingslærer.
 • 29. august: Foreløpig vil to av øvingsgruppene gå ut pga. for få påmeldte studenter. Dette gjelder gruppa onsdag 14.15-16.00 og gruppa fredag 8.15-10.00. Studenter som hadde meldt seg på disse gruppene må kontakte en øvingslærer for å bli påmeldt en annen gruppe.
 • 29. august: Studenter som ikke har fått meldt seg på en øvingsgruppe kan kontakte en øvingslærer på mail.
 • 22. august: Første øving er lagt ut.
 • 11. august: Første forelesning vil være tirsdag 23. august i S8.

Faginformasjon

Foreleser:

 • Per Hag, rom 938, 9.etasje, Sentralbygg 2
 • epost: perhag [at] math [dot] ntnu [dot] no Beregn noe svartid på epost.
 • tlf. (735) 91743
 • Konferansetime: Mandag 13.00-14.00, rom 938, Sentralbygg 2

Øvingslærerer:

Forelesinger:

 • Tirsdag 08.15 - 10.00 i auditorium S8.
 • Torsdag 12.15 - 14.00 i auditorium S6.

Lærebok

Robert A. Adams og Christopher Essex: Calculus: A Complete Course, 7. utgave.

2012-08-29, Marius August Stähr Irgens