MA 1101 Grunnkurs i analyse I, høsten 2008


Meldinger

 • Løsningsforslag til de fleste eksamenssettene er lagt ut sammen med eksamenssettene. Formelark finner dere her.
 • Det blir spørretjeneste i faget
  • fredag 5.desember kl. 09.15-12.00 i R55 og R56
  • fredag 12.desember kl. 12.15-15.00 i S1
 • Utvidet treffetid i eksamensperioden: Tirsdager 13-15 og torsdager 13-15 (gjelder ukene 48, 49 og 50). Dere er selvsagt også veldig velkomne til andre tidspunkt!
 • Siste forelesningsdag (fredag 21.november) vil jeg, med mindre det kommer inn andre ønsker, regne/gjennomgå oppgaver fra eksamen høst -07, samt oppgave 5 eksamen vår -06 og oppgave 5 vår -07 (epsilon-delta-oppgaver, etter ønske).
 • Denne uka (uke 47) er siste undervisningsuke. Det vil si at øving 13 er den siste øvingen som vil bli veiledet på øvingstimer. Jeg har likevel lagt ut en øving 14 som dere gjerne må prøve dere på, og dere som ennå ikke har åtte godkjente øvinger bør levere inn denne! Hvis det er noen som også etter øving 14 sliter med å få godkjent øvingsopplegg må dere ta kontakt med meg så fort som mulig. Dere kan sjekke hvor mange øvinger dere har ved å logge dere inn på øvingsoversikten for MA1101.
 • Det vil bli satt opp orakel/spørretjeneste fram mot eksamen. Rom og tid ennå ikke fastlagt.
 • Minner om: Endring av rom: Fredag 14. november vil forelesningene foregå i KJEL 1 .
 • Siste forelesning i MA1101 er fredag 21.november.
 • Det er lagt ut en rekke tidligere eksamenssett, se menyen til venstre.
 • Endring av rom: Fredag 14. november vil forelesningene foregå i KJEL 1 .
 • Referat fra referansegruppemøtet 23.oktober: ref..
 • Tilbud om tilbakemelding på (gamle) eksamensoppgaver: Etter retting av midtsemesterprøvene ser jeg at ganske mange av dere taper unødvendige poeng fordi dere ikke er trent i å føre oppgaver på en ryddig og matematisk nøyaktig måte. Derfor kommer jeg av og til til å legge ut gamle eksamensoppgaver som dere kan øve på. Disse kan leveres til meg for tilbakemelding. Jeg vil da kommentere hva jeg ville ha trukket for dersom det var en eksamensbesvarelse. Tilbudet er selvsagt frivillig, og det teller ikke som godkjente øvinger.
  De første oppgavene finner dere her:

Oppgaven(e) (du trenger ikke løse alle for å få levere) leveres til meg på forelesning i uke 45 eller 46. Det er meningen dere skal legge vekt på føring! (Å lese igjennom løsningsforslaget til midtsemesterprøven kan være en god start for å se hvordan oppgaver kan føres, men merk at det er et løsningsforslag, ikke det eneste riktige!)

 • Et løsningsforslag til midtsemesterpøven finner dere her.
 • Her finner dere en oversikt over midtsemesterresultatene: midtsemesterresultater. De ulike kolonnene viser hhv. studentnummer, poengsum og karakter. Det var mulig å få totalt 80 poeng på semesterprøven, og jeg har brukt følgende skala for karaktergrenser (ca-fordeling i parantes):
  • A: 72-80 (7%)
  • B: 64-71 (18%)
  • C: 48-63 (29%)
  • D: 40-47 (18%)
  • E: 32-39 (12%)
  • F: 0-31 (16%)

Dersom du mener at du har fått en urimelig karakter ut i fra det du har prestert, må du ta kontakt med meg (så fort som mulig).
Neste uke blir det lagt ut et løsningsforslag til midtsemesterprøven. Dere som har bestått midtsemesterprøven vil få godkjent dette som øving 7, jeg vil registrere dette når jeg får en navneliste fra kontoret.

 • Bokmålsvarianten av årets midtsemesterprøve (med en ekstraoppgave) finner dere her. Anbefaler dere som ikke var til stede å gjøre et forsøk før det blir lagt ut løsningsforslag.
 • Referansegruppe for faget:
  • Charlotte Strandvik (ÅMATSTAT); cstrandvik(at)gmail.com
  • Knut Dundas Morå (BFY); knutdundasmoraa(at)gmail.com
  • Juni Angelfoss (BIT); Junifossen(at)hotmail.com
  • Morten Utstrand (MLREAL); mortenut(at)stud.ntnu.no

Ta kontakt med noen i referansegruppen dersom du har tilbakemeldinger på forelesninger, øvingsopplegget eller annet. Du kan selvsagt også kontakte foreleser eller øvingslærere direkte!

Forelesninger og øvinger

Forelesninger:

       Torsdag 08.15-10.00 i S7
       Fredag 08.15-10.00 i H3

Øvingstimer (navnet til øvinslærer i parantes):

       Tirsdag 08.15-10.00, R60 (Karsten), R50 (Martin): BBI, BFY
       Tirsdag 14.15-16.00, K26 (Jon), R20 (Tron):    BGEOL, BKJ, ÅMATSTAT
       Onsdag 08.15-10.00,  R56 (Karsten/Heidi):     MLREAL
       Onsdag 17.15-19.00,  KJL24 (Jon):         BMAT 

Innleveringsoppgaver

Oppgavene legges ut på en egen øvingsside.

Forelesningslog

Her vil dere finne en oversikt over hva som er blitt gjennomgått til nå, og hva som er tema på neste forelesning.


Om kurset

Kursbeskrivelse

Anbefalte forkunnskaper: 3 MX fra videregående skole.
Læringsmål: Emnet tar sikte på å gi en fordypning og videreføring av analyse-delen i matematikken i vidergående skole, som grunnlag for videre studier innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.
Faglig innhold: Emnet behandler grunnleggende egenskaper ved reelle tall og reelle funksjoner av en variabel, grenseverdier, kontinuitet, differensial- og integralregning. Fundamental-teoremet for analysen har en sentral plass i emnet, likeledes anvendelser av integral- og differensialregning. I denne sammenheng introduseres også 1. ordens differensialligninger. Det legges vekt på stringens.

Foreleser

Heidi Dahl
Kontor: rom 934, 9. etg., Sentralbygg 2
Elektronisk post: heidida(at)math.ntnu.no
Telefon: 73 55 02 56
Treffetid: Torsdager 13.15-15.00 på rom 934

Lærebok og pensum

Robert A. Adams, Calculus, 6.utgave.
Pensum fastsettes underveis.

Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Øvingsopplegg

Det gis normalt innleveringsoppgaver hver uke, med start i uke 35. Det kreves minst 8 godkjente innleveringer for å få godkjent øvingsopplegg. Øvingene kan leveres i grupper på opptil fire personer.

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven finner dere her.

Informasjon angående midtsemesterprøven:

 • Tid: Fredag 10.oktober, 08.15- 10.00.
 • Sted: H3 for studenter med etternavn som begynner med bokstav A-H,
  R1 for studenter med etternav som begynner med bokstav I-Å.
 • Tilrettelegging: Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg skal melde seg ved intituttskontoret senest 3 virkedager før prøven skal holdes.
  Telefon: 735 93520,
  Email: mat.fag(at)math.ntnu.no
 • Pensum: Til og med det som er forelest i uke 40 (se Pensumsiden).
 • Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X)
 • Generelt: Semesterprøven er 20 % av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning.

Husk studiebevis og semesterkort!

Eksamen

Eksamensdato er 16.desember 2008. Det kreves godkjent øvingsopplegg for å avlegge eksamen.
Eksamensgodkjente kalkulatorer er HP30S og CITIZEN SR 270-X.

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe i faget.

Referansegruppe består av:

     Charlotte Strandvik (ÅMATSTAT)   cstrandvik(at)gmail.com
     Knut Dundas Morå (BFY)       knutdundasmoraa(at)gmail.com
     Juni Angelfoss (BIT)        Junifossen(at)hotmail.com
     Morten Utstrand (MLREAL)      mortenut(at)stud.ntnu.no

Ta kontakt med noen i referansegruppen dersom du har tilbakemeldinger på forelesninger, øvingsopplegget eller annet. Du kan selvsagt også kontakte foreleser eller øvingslærere direkte!

2009-01-19, Heidi Dahl