MA0601 Matematikk for ikkematematikere

MA0601 Mathematics for Non-Mathematicians

Beskjeder

 • 12. august 2012: Her kan du se eksamenssettet til kontinuasjonseksamenen og her kan du se en mulig løsning.
 • 7. desember 2011: Resultater.
 • 7. Desember 2011: Results.
 • 7. desember 2011: Her kan du se eksamenssettet og her kan du se en mulig løsning.
 • 7. desember 2011: Her kan du sjå eksamenssettet og her kan du sjå ein mogeleg løysing.
 • 7. Desember 2011: Here is the exam, and here is a possible solution.
 • 17. november 2011: Innlevering av prosjektoppgaven kan godt skje på nett. Merk prosjektoppgaven med fullt navn. Jeg trenger ikke studentnummeret, men dersom du tar med det også så er ingen skade sjedd, for på eksamesoppgaven står det bare kandidatnummer. Dersom du skriver for hånd, kan du skanne den eller fotografere den. Jeg foretrekker .pdf format eller .jpg, men kan til nød forstå .doc og .docx.
 • 17. November 2011: You can send me your project by e-mail. I do not mind if your project is hand written. I prefer that you use .pdf or .jpg, but I also do understand .doc and .docx. Remember to put your full name on the project.
 • 12. november 2011: Ingen forelesning tirsdag 22. november.
 • 12. November 2011: No lecture Tuesday November 22.
 • 3. oktober 2011: Denne uken skal vi skal se på valgordninger og problemet med å fordele mandater. Metoden vi bruker i Norge finner du her og her. Noen fakta finner du her.
 • 3. oktober 2011: This week we will discuss different methods of apportionment. The one used in Norway to apportion mandates to the parliament is found here and here. Some facts about the Norwegian storting you can find here.
 • 13. september 2011: Den 3. forelesningen er forbedret. Den ligger her, men finnes kun på engelsk.
 • 13. September 2011: Lecture 3 is improved.
 • 11. september 2011: Den 3. forelesningen er nær komplett. Den ligger her, men finnes kun på engelsk.
 • 11. September 2011: Lecture 3 is close to complete.
 • 09. september 2011: Forelesningene er flyttet. Jeg jobber med å skrive ut 3. forelesning.
 • 09. September 2011: The lectures are moved. I am still working on the third lecture.
 • 06. september 2011: Studentene som møtte på forelewsning i dag kom alle fre Gløshaugen, så derfor ønsker jeg å flytte tilbake dit. Dette vil avhenge av deg. Send meg en melding med bokstaven D eller G innen torsdag 8. september kl. 14:00. Flertallet avgjør hvor forelesningene vil finne sted fra og med neste uke.
 • 06. September 2011: All the the students that showed up for class today, were students that have to commute from Gløshaugen. For this reason I plan to switch back to Gløshaugen. This however will depend upon you. Please let me know where you want the lectures to take place. Simply send me a message with the letter D or G before Thursday September 8 at 14:00. I will then use the plurality method to decide the winner.
 • 30. august 2011: Ingen har møtt på forelesning så langt, men jeg vet at det er 20 oppmeldt i emnet. Jeg tror de aller fleste studentene er Dragvollstudenter. Av den grunn er nå undervisningen flyttet til Dragvoll. Merk at tirdagstimen er flyttet en time fram.
 • 30. August 2011: The teaching is moved to Dragvoll. Note the the Tuesday lectures is moved one hour ahead.
 • 14. august 2011: Endelig har jeg fått tak i 7. utgave av læreboka. Den er faktisk en god del bedre enn 6. utgaven. I hvert fall etter min mening. Dere kan sikkert også bruke 6. utgaven, men jeg anbefaler den 7. utgaven. Prisen er ca. NOK 780.
 • 27. juni 2011: Velkommen til dette emnet. Siden er under konstruksjon.
 • 27. juni 2011: Welcome to the course. This page is under construction.

Kursinformasjon

Course Information

Forelesninger

 • Tirsdag 09.15-10, VE21
 • Torsdag 12.15-14, VE21

Lectures

 • Tuesday 09.15-10, VE21
 • Thursday 12.15-14, VE21

Faglærer

Lecturer

Lærebok

 • Peter Tannenbaum, Excursions in modern mathematics, Pearson Prentice Hall, 6. utgave (2007) eller 7. utgave (2010)

Textbook

 • Peter Tannenbaum, Excursions in modern mathematics, Pearson Prentice Hall, 6. edition (2007) or 7. edition (2010)

Prosjekter

Les her. (Just in Norwegian for now.)

Tittel Referanser
Misunnelsesfri oppdeling Referanse 1,Referanse 2

Projects

Titel References
Envy free division Reference 1,Reference 2

Her finner du noen flere prosjektoppgaver. (Just in Norwegian for now.)

Øvinger

Her finner du oppgavene fra de tre første kapitlene.

Her finner du oppgavene fra kapittel 4 og 13.

Her finner du oppgavene fra kapittel 14 og 15.

Uke Kapittel Nummer Løsninger
38 1 44, 45, 46. løsning
39 2 8, 14, 27, 71. løsning
40 3 21, 30, 43, 54, 57. løsning
41 4 5, 15, 27, 37, 47, løsning
42 4 57, 65, 66, 67 løsning
43 13 17-20, 33-36, 61,62. løsning
44 14 29, 57, 73, 74, 83. løsning
45 15 14, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 84. løsning

Problems

Here you will find the problems from the three first chapters.

Here you will find the problems from chapters 4 and 13.

Here you will find the problems from chapters 14 and 15.

Week Chapter Number Answers
38 1 44, 45, 46. answers
39 2 8, 14, 27, 71. answers
40 3 21, 30, 43, 54, 57. answers
41 4 5, 15, 27, 37, 47, answers
42 4 57, 65, 66, 67 lanswers
43 13 17-20, 33-36, 61,62. answers
44 14 29, 57, 73, 74, 83. answers
45 15 14, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 84. answers

Pensum

Tannenbaum del 1 og del 4.

Curriculum

Tannenbaum part 1 and part 4.

Eksamen

Eksamensdato er 7. desember. Tillatte hjelpemidler, kode D.

Exam

The date for the exam is Desember 7. Support materials permitted, code D(4).

Forelesningsplan

Uke Kapittel Emne Notater
35 1 preferansevalg og rettferdighetskriterier, samt om binomialkoeffisienter Lecture 1
36 1 n fakultet Lecture 2
36 1 Naiv mengdeteori Lecture 3
37 1 Monotonitetskriteriet og IIA-kriteriet Lecture 4
37 1 Lecture 5
38 2 Maktindeks
39 3 A very clear summary. Lecture 6
40 4 Fordelingsmatematikk
41 Repetisjon
42 13 Interaktiv ordliste
43 14
44 15
45
46
47 Oppsummering

Plan

Week Chapter Topic Notes
35 1 preferance voting and fairness criterions, and about binomial coefficientsLecture 1
36 1 n factorial Lecture 2
36 1 Naive set theory Lecture 3
37 1 The Monotonicity criterion and the IIA- criterion. Lecture 4
37 1 Lecture 5
38 2 Power index
39 3 A very clear summary. Lecture 6
40 4 The mathematics of apportionment
41 Repetition
42 13 Inter active glossary
43 14
44 15
45
46
47 Summary
2018-01-31, Hallvard Norheim Bø