Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma0301 [2017-03-21]
hallvabo
ma0301 [2019-01-04]
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma0301:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]+  * [[ma0301:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma0301:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
 +  * [[ma0301:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
   * [[ma0301:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Iris Smit   * [[ma0301:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] Iris Smit
   * [[ma0301:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] Yu Qiu   * [[ma0301:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] Yu Qiu
2019-01-04, Hallvard Norheim Bø