Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0301:2019v:start [2019-05-24]
madshust [Messages]
ma0301:2019v:start [2019-08-16] (nåværende versjon)
kurusche [Messages]
Linje 5: Linje 5:
  
 ===== Messages ===== ===== Messages =====
 +    * **16-08-2019**:​ The solutions for the **re-sit exam** can be found {{ :​ma0301:​2019v:​Exam_2-MA0301-Spring2019-Solutions.pdf |here}}.
 +
     * **24-05-2019**:​ The solutions for the exam can be found {{ :​ma0301:​2019v:​exam_1-ma0301-spring2019-final.pdf |here}}. ​     * **24-05-2019**:​ The solutions for the exam can be found {{ :​ma0301:​2019v:​exam_1-ma0301-spring2019-final.pdf |here}}. ​
  
2019-08-16, Kurusch Ebrahimi-Fard