Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0301:2019v:lectureplan [2019-02-24]
kurusche [Tabell]
ma0301:2019v:lectureplan [2019-02-24] (nåværende versjon)
kurusche [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Lecture plan ===== ===== Lecture plan =====
  
-^ Week  ^ Date      ^ Theme                        ^ Section ​       ^ Notes                                                              ^ Remarks ​ ^ +^ Week  ^ Date      ^ Theme                        ^ Section ​        ​^ Notes                                                              ^ Remarks ​ ^ 
-| 02    | 8 Jan     | Logic 1                      | 2.1 + 2.2      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 02    | 8 Jan     | Logic 1                      | 2.1 + 2.2       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 02    | 9 Jan     | Logic 2                      | 2.2 + 2.3      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 02    | 9 Jan     | Logic 2                      | 2.2 + 2.3       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 03    | 15 Jan    | Logic 3                      | 2.4 + 2.5      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 03    | 15 Jan    | Logic 3                      | 2.4 + 2.5       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 03    | 16 Jan    | Logic 4                      | 2.5            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 03    | 16 Jan    | Logic 4                      | 2.5             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 04    | 22 Jan    | Sets 1                       | 3.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 04    | 22 Jan    | Sets 1                       | 3.1             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 04    | 23 Jan    | Sets 2                       | 3.2            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 04    | 23 Jan    | Sets 2                       | 3.2             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 05    | 29 Jan    | Boolean algebra 1            | 15.1 + 15.4    | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 05    | 29 Jan    | Boolean algebra 1            | 15.1 + 15.4     ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 05    | 30 Jan    | Boolean algebra 2            | 15.4           ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 05    | 30 Jan    | Boolean algebra 2            | 15.4            | Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 06    | 5 Feb     | Induction 1                  | 4.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 06    | 5 Feb     | Induction 1                  | 4.1             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 06    | 6 Feb     | Induction 2                  | 4.2            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 06    | 6 Feb     | Induction 2                  | 4.2             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 07    | 12 Feb    | Relations 1                  | 5.1 + 7.1      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 07    | 12 Feb    | Relations 1                  | 5.1 + 7.1       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 07    | 13 Feb    | Relations 2                  | 7.4            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 07    | 13 Feb    | Relations 2                  | 7.4             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 08    | 19 Feb    | Relations 3                  | 7.3            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 08    | 19 Feb    | Relations 3                  | 7.3             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 08    | 20 Feb    | Relations 4/Functions 1      | 5.2 + 5.3      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 08    | 20 Feb    | Relations 4/Functions 1      | 7.3, 5.2 + 5.3  | Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 09    | 26 Feb    | Functions 2                  | 5.6            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 09    | 26 Feb    | Functions 2                  | 5.6             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 09    | 27 Feb    | Functions 3/​Combinatorics 1  | 1.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 09    | 27 Feb    | Functions 3/​Combinatorics 1  | 5.6, 1.1        | Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 10    | 5 Mar     | Combinatorics 2              | 1.1 - 1.3      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 10    | 5 Mar     | Combinatorics 2              | 1.1 - 1.3       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 10    | 6 Mar     | Combinatorics 3              | 1.3 - 1.5      | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 10    | 6 Mar     | Combinatorics 3              | 1.3 - 1.5       ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 11    | 12 Mar    | Combinatorics 4              | 8.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 11    | 12 Mar    | Combinatorics 4              | 8.1             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 11    | 13 Mar    | Graph theory 1               | 8.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 11    | 13 Mar    | Graph theory 1               | 8.1             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 12    | 19 Mar    | Graph theory 2               | 11.1 + 11.2    | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 12    | 19 Mar    | Graph theory 2               | 11.1 + 11.2     ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 12    | 20 Mar    | Graph theory 3               | 11.2 + 11.3    | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 12    | 20 Mar    | Graph theory 3               | 11.2 + 11.3     ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 13    | 26 Mar    | Graph theory 4               | 11.4 + 11.5    | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 13    | 26 Mar    | Graph theory 4               | 11.4 + 11.5     ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 13    | 27 Mar    | Graph theory 5               | 12.1 - 12.3    | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 13    | 27 Mar    | Graph theory 5               | 12.1 - 12.3     ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 14    | 2 April   | Languages ​                   | 6.1            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 14    | 2 April   | Languages ​                   | 6.1             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 14    | 3 April   | Finite state machines 1      | 6.2            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 14    | 3 April   | Finite state machines 1      | 6.2             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 15    | 9 April   | Finite state machines 2      | 6.3            | Grimaldi'​s book                                                    |          | +| 15    | 9 April   | Finite state machines 2      | 6.3             ​| Grimaldi'​s book                                                    |          | 
-| 15    | 10 April  | Finite state automata 3      | lecture notes  | Schaum'​s Outline of Discrete Mathematics,​ 3rd Edition (12.1-12.5) ​ |          | +| 15    | 10 April  | Finite state automata 3      | lecture notes   ​| Schaum'​s Outline of Discrete Mathematics,​ 3rd Edition (12.1-12.5) ​ |          | 
-| 16    | Break     ​| ​                             |                |                                                                    |          | +| 16    | Break     ​| ​                             |                 ​|                                                                    |          | 
-| 17    | 23 April  |                              |                |                                                                    |          | +| 17    | 23 April  |                              |                 ​|                                                                    |          | 
-| 17    | 24 April  |                              |                |                                                                    |          | +| 17    | 24 April  |                              |                 ​|                                                                    |          | 
-| 18    | 30 April  |                              |                |                                                                    |          |+| 18    | 30 April  |                              |                 ​|                                                                    |          |
2019-02-24, Kurusch Ebrahimi-Fard