Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0301:2019v:exercises [2019-04-24]
madshust [Exercises]
ma0301:2019v:exercises [2019-04-24] (nåværende versjon)
madshust [Exercises]
Linje 17: Linje 17:
 | 04                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}                     | 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 04                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}                     | 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
 | 05                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}                     | 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          | | 05                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}                     | 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          |
-| 06                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}                     | 25.02       ​| ​                                                         |                                                           |+| 06                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}                     | 25.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                        |                                                           |
 | 07                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}                     | 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 07                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}                     | 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
 | 08                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}                     | 11.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 08                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}                     | 11.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
2019-04-24, Mads Hustad Sandøy