Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma0301:2019v:exercises [2019-03-17]
madshust [Exercises]
ma0301:2019v:exercises [2019-04-24] (nåværende versjon)
madshust [Exercises]
Linje 11: Linje 11:
  
  
-^ Homework set  ^ Exercises ​                                                   ^ Hand in at  ^ Solutions ​                                               ^ Comments ​                                                 ^ +^ Homework set        ^ Exercises ​                                                                    ​^ Hand in at  ^ Solutions ​                                               ^ Comments ​                                                 ^ 
-| 01            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019.pdf | Exercise set 1}}    | 21.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | +| 01                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019.pdf | Exercise set 1}}                     ​| 21.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 02            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019.pdf | Exercise set 2}}     ​| 28.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |  The solution for part of one of the problems is missing ​ | +| 02                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019.pdf | Exercise set 2}}                     ​| 28.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |  The solution for part of one of the problems is missing ​ | 
-| 03            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019.pdf | Exercise set 3}}     ​| 04.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | +| 03                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019.pdf | Exercise set 3}}                     ​| 04.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 04            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}    | 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | +| 04                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}                     ​| 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 05            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}    | 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          | +| 05                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}                     ​| 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          | 
-| 06            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}    | 25.02       ​| ​                                                         |                                                           | +| 06                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}                     ​| 25.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                        |                                                           | 
-| 07            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}    | 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | +| 07                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}                     ​| 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 08            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}     ​| 11.03       ​| ​   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                     |                                                           | +| 08                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}                     ​| 11.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 09            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}     ​| 18.03       ​| ​                                                         |                                                           | +| 09                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}                     ​| 18.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019-lf.pdf | solutions}}  ​|                                                           | 
-| 10              ​{{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}  | 25.03       ​| ​                                                         |                                                           | +| 10                   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}                   ​| 25.03       ​| ​       {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019-lf.pdf | solutions }}                                               |                                                           | 
-| 11                                                                                     ​                                                         |                                                           | +| 11                   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019.pdf ​Exercise set 11}}                   01.04       ​| ​   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                        |                                                           | 
-Extra                                                                                  ​                                                         |                                                           | +12                  ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-12-2019.pdf ​Exercise set 12}}                   14.04       ​| ​  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-12-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                           ​|                                                           | 
-12            ​                                                             |             ​| ​                                                         |                                                           |+Exam Prep & Review  ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exam_preparation_and_review_set.pdf | Exam Prep & Review}}  ​|             ​| ​                                                         |                                                           |
2019-03-17, Mads Hustad Sandøy