Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma0301:2019v:exercises [2019-03-17]
madshust [Exercises]
ma0301:2019v:exercises [2019-03-21] (nåværende versjon)
madshust [Exercises]
Linje 13: Linje 13:
 ^ Homework set  ^ Exercises ​                                                   ^ Hand in at  ^ Solutions ​                                               ^ Comments ​                                                 ^ ^ Homework set  ^ Exercises ​                                                   ^ Hand in at  ^ Solutions ​                                               ^ Comments ​                                                 ^
 | 01            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019.pdf | Exercise set 1}}    | 21.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 01            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019.pdf | Exercise set 1}}    | 21.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-1-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
-| 02            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019.pdf | Exercise set 2}}     ​| 28.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |  The solution for part of one of the problems is missing ​ | +| 02            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019.pdf | Exercise set 2}}    | 28.01       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-2-2019_lf.pdf | solutions}} ​ |  The solution for part of one of the problems is missing ​ | 
-| 03            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019.pdf | Exercise set 3}}     ​| 04.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |+| 03            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019.pdf | Exercise set 3}}    | 04.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-3-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
 | 04            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}    | 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 04            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019.pdf | Exercise set 4}}    | 11.02       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-4-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
 | 05            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}    | 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          | | 05            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019.pdf | Exercise set 5}}    | 18.02       | {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-5-2019-lf.pdf | solutions}} ​  ​| ​                                                          |
 | 06            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}    | 25.02       ​| ​                                                         |                                                           | | 06            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-6-2019.pdf | Exercise set 6}}    | 25.02       ​| ​                                                         |                                                           |
 | 07            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}    | 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 07            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019.pdf | Exercise set 7}}    | 04.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-7-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
-| 08            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}     ​| 11.03       ​| ​   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                     |                                                           | +| 08            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019.pdf | Exercise set 8}}    | 11.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-8-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | 
-| 09            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}     ​| 18.03       ​| ​                                                         |                                                           | +| 09            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}    | 18.03       ​| ​  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019-lf.pdf | solutions}} ​                                                      |                                                           | 
-| 10            |   ​{{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}  | 25.03       ​| ​                                                         |                                                           |+| 10            |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}  | 25.03       ​| ​                                                         |                                                           |
 | 11            |                                                              |             ​| ​                                                         |                                                           | | 11            |                                                              |             ​| ​                                                         |                                                           |
-| Extra         ​| ​                                                             |             ​| ​                                                         |                                                           | 
 | 12            |                                                              |             ​| ​                                                         |                                                           | | 12            |                                                              |             ​| ​                                                         |                                                           |
2019-03-17, Mads Hustad Sandøy