Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0301:2019v:exercises [2019-04-09]
madshust [Exercises]
ma0301:2019v:exercises [2019-04-13] (nåværende versjon)
madshust [Exercises]
Linje 22: Linje 22:
 | 09                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}                     | 18.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           | | 09                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019.pdf | Exercise set 9}}                     | 18.03       ​| ​ {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-9-2019-lf.pdf | solutions}} ​ |                                                           |
 | 10                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}                   | 25.03       ​| ​       {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019-lf.pdf | solutions }}                                               ​| ​                                                          | | 10                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019.pdf | Exercise set 10}}                   | 25.03       ​| ​       {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-10-2019-lf.pdf | solutions }}                                               ​| ​                                                          |
-| 11                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019.pdf | Exercise set 11}}                   | 01.04       ​| ​   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019-lf.pdf | Solutions}}                                                         ​| ​                                                          |+| 11                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019.pdf | Exercise set 11}}                   | 01.04       ​| ​   {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-11-2019-lf.pdf | solutions}}                                                         ​| ​                                                          |
 | 12                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-12-2019.pdf | Exercise set 12}}                   | 14.04       ​| ​                                                         |                                                           | | 12                  |  {{ :​ma0301:​2019v:​exercises-12-2019.pdf | Exercise set 12}}                   | 14.04       ​| ​                                                         |                                                           |
 | Exam Prep & Review ​ |  {{ :​ma0301:​2019v:​exam_preparation_and_review_set.pdf | Exam Prep & Review}} ​ |             ​| ​                                                         |                                                           | | Exam Prep & Review ​ |  {{ :​ma0301:​2019v:​exam_preparation_and_review_set.pdf | Exam Prep & Review}} ​ |             ​| ​                                                         |                                                           |
2019-04-13, Mads Hustad Sandøy