Øvinger

Det vil bli gitt nøyaktig 12 øvinger. Øvingene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 8 øvinger for å få gå opp til eksamen. For godkjent kreves hederlige forsøk på alle oppgaver og minst halvparten må være korrekt. Det anbefales innlevering av alle øvingene.

Hvis ikke annet er oppgitt henvises det til oppgaver i læreboken.

Øvingene skal leveres innen mandag kl. 12 i merkede hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II (se nederst på siden for kart).

Øving 1

Innlevering 23. januar kl. 12.

3.1: 2abcd, 4acdf, 6abc, 8abf, 17
3.2: 4a(iii,iv), 4b(ii,iv), 7, 8b, 13
3.3: 2

Øving 2

Innlevering 30. januar kl. 12.

1.1+1.2: 5, 10, 21
1.3: 4, 13, 23, 29
1.4: 4, 10, 17

Øving 3

Innlevering 6. februar kl. 12.

2.1: 3, 10
2.2: 6, 7, 15
2.3: 2bc, 6, 10cdg, 11cd
2.4: 3

Øving 4

Innlevering 13. februar kl. 12.

2.4: 6abc, 18, 21abc, 22abc
2.5: 6, 8, 9
3.3: 4
8.1: 5

Øving 5

Innlevering 20. februar kl. 12.

4.1: 1a, 2b, 14, 23a
5.1: 5a, 7, 12
7.1: 1, 5cef, 7

Øving 6

Innlevering 27. februar kl. 12.

7.2: 1, 19
7.3: 1, 3, 4
7.4: 1, 7, 8

Øving 7

Innlevering 5. mars kl. 12.

5.2: 1bc, 16ab, 28
5.3: 2abd
5.5: 8a, 10 (erstatt is less than 1/3 med is less than or equal to 1/3)
5.6: 8, 10a, 21

Ekstraoppgave: Eksamen i TMA4140 Diskret matematikk, august 2010, Oppgave 1

Øving 8

Innlevering 12. mars kl. 12.

6.1: 8, 12, 15, 21ab
6.2: 3
6.3: 3

Ekstraoppgave: Eksamen i TMA4140 Diskret matematikk, august 2011, Oppgave 4

Øving 9

Innlevering 19. mars kl. 12.

11.1: 3, 6, 8, 10, 12
11.2: 2, 3, 8, 10, 14
11.3: 2, 5ab, 20, 22, 23

Ekstraoppgave: Eksamen i TMA4140 Diskret matematikk, desember 2009, Oppgave 5a

NB! Husk at læreboken bruker ordet "path" om stier som krysser et hjørne høyst en gang.

Øving 10

Innlevering 26. mars kl. 12.

11.4: 3, 4, 5, 17
Eksamen, desember 2003: Oppgave 2, 3, 5

Øving 11

Innlevering 16. april kl. 12.

12.1: 4, 10, 14
12.2: 1, 7a, 8a
5.7: 2
Eksamen, desember 2010: Oppgave 9

Øving 12 (siste øving!)

Innlevering 23. april kl. 12.

5.8: 5, 6
13.1: 2, 5
13.2: 1, 3

Innleveringssted

2012-04-12, Kristian Gjøsteen