MA0301 Elementær diskret matematikk

Foreleser Kristian Gjøsteen
Timeplan:
ForelesningerMandag 12.15–14.00 i H3
Torsdag 10.15–12.00 i S8
ØvingstimerGruppe 1: Tirsdag 14:15 - 15:00 i KJL22
Gruppe 2: Tirsdag 14:15 - 15:00 i R91
Gruppe 3: Torsdag 14:15 - 15:00 i R51 Tirsdag 9:15 - 10:00 i R50
Gruppe 4: Fredag 12:15 - 13:00 i KJL23

Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 8 av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen.

Meldinger

12/6: Sensuren er ferdig. A: 4, B: 6, C: 19, D: 17, E: 25 og F: 43. Dette er dårlige resultater.

1/6: Eksamen med et kort løsningsforslag er lagt ut.

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø