Øving 7

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 1.Supp: Oppgave 18
  • Avsnitt 2.Supp: Oppgave 11 og 12
  • Avsnitt 3.Supp: Oppgave 3 og 17
  • Avsnitt 4.Supp: Oppgave 3
  • Avsnitt 5.6: Oppgave 10, 13 og 17
  • Avsnitt 7.Supp: Oppgave 4 og 8

Programspesifikke oppgaver:

  • BMAT: Avsnitt 1.3: Oppgave 28
  • BIT: Avsnitt 1.3: Oppgave 34

Studenter fra andre programmer kan velge om de vil gjøre oppgaven for BMAT eller for BIT.

2009-02-24, Kristian Gjøsteen