Øving 12

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 12.1: Oppgave 1, 6* og 13.
  • Avsnitt 12.2: Oppgave 1, 3 og 6.
  • Avsnitt 12.3: Oppgave 2.
  • Avsnitt 12.4: Oppgave 1 og 6.
  • Avsnitt 13.1: Oppgave 2.

*Stjernemerkede oppgaver skal gjøres, men må ikke leveres.

2009-04-14, Kristian Gjøsteen