Øving 11

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 11.1: Oppgave 3* og 8
  • Avsnitt 11.2: Oppgave 6 og 11
  • Avsnitt 11.3: Oppgave 14* og 32
  • Avsnitt 11.4: Oppgave 2*, 5 og 14
  • Avsnitt 11.5: Oppgave 3

*Stjernemerkede oppgaver skal gjøres, men må ikke leveres.

2009-03-26, Kristian Gjøsteen